Zalencentrum op bedrijventerrein Oude Veiling

HOORN / ZWAAG – B&W van Hoorn staan positief tegenover een zalencentrum voor niet-westerse culturen op bedrijventerrein Oude Veiling. Ondanks dat de horeca bezwaren ziet, krijgt de gemeenteraad binnenkort een voorstel voor de feestzalen.

De aanvraag die bij de gemeente is binnengekomen is gericht op het realiseren van feestzalen voor niet-westerse culturen. De vraag leeft al langer binnen de gemeente. Een aantal keren zijn raadsvragen gesteld over het onderwerp. Tot nu toe heeft het college de doelgroep steeds verwezen naar de reguliere horeca en de ontwikkelingsmogelijkheid van de discotheeklocatie in de Blauwe Berg.

In de discussie binnen het college van B&W is toen ook al gekeken naar De Oude Veiling als mogelijke locatie voor de zalen. Het bedrijventerrein De Oude Veiling ligt midden in de stad en op het terrein zijn meer publieksfuncties aanwezig.

De aanvraag is gericht op het realiseren van twee zalen met elk een oppervlakte van circa 230 m² en circa 180 zitplaatsen. Met betrekking tot de aanvraag is het advies ingewonnen van Horeca Nederland. Horeca Nederland erkent de vraag naar feestzalen voor de doelgroep, ook in deze regio. Vergelijkbaar met voorbeelden in het land zijn de zalen echter aan de (erg) kleine kant.

Het risico is dat de doelgroep de zalen daarom links laat liggen, en de zalen verhuurd gaan worden aan doelgroepen die nu door de reguliere horeca worden bediend. ”Als dat het geval is hebben we meegewerkt aan een reguliere horecaformule op de verkeerde plaats.” Aldus het ambtelijk voorstel aan B&W.

Horeca Nederland heeft in relatie tot de verwachte toeloop ook twijfels over de situering en omvang van de parkeeraccommodatie. De entree van het parkeerterrein ligt tegenover een gat in de bebouwingswand ten opzichte van de wijk Risdam (Botter) en/of grenst aan de achtertuinen van de woningen aan de Dorpsstraat. Op grond van de gebruikelijke normstelling zijn voor de formule 88 parkeerplaatsen nodig. De ervaring van Horeca Nederland is dat, omdat de bezoekers van ver komen (gemiddeld 2/3 bezoekers per auto), die norm in dit geval onvoldoende zal zijn. De opmerking van Horeca Nederland dat de aangevraagde formule de vraag niet dekt wordt overigens bevestigd door de uitbaters van ‘De Nadorst’ en ‘De Witte Valk’. Samenvattend wordt daarom geadviseerd om geen medewerking aan het verzoek te verlenen.

Het College van B&W staat in beginsel positief tegenover de aanvraag, en wil de raad voorstellen om hier medewerking aan te verlenen. Het betreft hier een particulier initiatief. Voor de beoordeling waarvan niet primair gekeken moet worden naar de opvattingen van de bestaande horeca, maar ook naar de werkelijke (maatschappelijke) behoefte. Aldus B&W. De praktijk zal uitwijzen of het initiatief levensvatbaar is. Aan mogelijke overlast voor de omgeving zal tegemoet gekomen moeten worden door het stellen van nadere voorwaarden.

Updated: 22 maart 2013 — 09:36

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *