Wijkbijeenkomst op donderdag 29 september 2016

Op donderdag 29 september organiseert het wijkoverleg Risdam-Zuid/Nieuwe Steen een wijkbijeenkomst over het onderwerp: Veiligheid.

De volgende thema’s staan centraal: Hoe veilig voelen de bewoners in de wijk zich? Reageren politie en gemeente in voldoende mate op klachten van overlast. Welke rol hebben bewoners om de veiligheid in de wijk te bevorderen?  De bijeenkomst begint met de kennismaking met de enige maanden geleden aangetreden burgemeester Nieuwenburg. De aanwezigen kunnen vragen stellen aan de burgemeester over zijn ideeën en plannen over veiligheid in de wijk. Een ambtenaar van de gemeente zal nader ingaan op het veiligheidsbeleid in Hoorn. Wat zijn de resultaten van het gemeentelijk beleid tot nu toe en welke maatregelen gaat de gemeente nemen om de wijk veiliger te maken? De wijkagent de heer Kleine Deters zal de aanwezigen informeren over het opzetten van WhatsApp groepen. Hiermee kunnen be-woners onveilige situaties signaleren en melden bij de politie. Tot slot van de bijeenkomst volgen mededelingen en kunnen bewoners suggesties doen om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. De bijeenkomst vindt plaats in wijkcentrum de Huesmolen en begint om 20 uur. Koffie en thee zijn gratis.

 

Updated: 23 september 2016 — 15:41

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *