Verslag wijkbijeenkomst RZNS van 22 november 2018

De voorzitter van RZNS, dhr. Arnoud Schaake, opent de bijeenkomst en verwelkomt de aanwezigen bij deze wijkbijeenkomst met als onderwerpen Lekker blijven wonen, activiteiten van Stichting Netwerk Hoorn en Vrijwilligerspunt.

Project Lekker blijven wonen door Betty Haubrich van de gemeente Hoorn

De gemeente stelt geld beschikbaar om de woning aan te passen. Meer gegevens op www.hoorn.nl/blijvers lening. Daar staat informatie over hoe de aanvraag werkt. Er wordt een filmpje getoond waarin wordt gewezen op de nodige hulpmiddelen. Zie ook onze Nieuwsbrief van november 2018.Daarnaast wordt een huisje getoond met allerlei hulpmiddelen zoals rook-, co- en temperatuur melders, bewegingslichten, zaklantaarn, telefoon- en huisbelflitsers, sensor voor contact met buitenwereld en afstandsbedieningen.
Diverse hulpmiddelen zijn verkrijgbaar in o.a. de bouwmarkt en hoeven niet duur te zijn.

Activiteiten van Stichting Netwerk Hoorn door Astrid Hoogewoning.

Astrid meldt dat het wijkgebouw, incl. de bibliotheek wordt gerenoveerd.
De pergola bij de hoofdingang wordt verwijderd.
Naast het basisaanbod (zie programma 2018 – 2019) worden genoemd:
= Ontmoetingsactiviteiten, waaronder de koffieochtend
= Bewegingsactiviteiten
= Jeugdwerk, waaronder computerles
= Taalonderwijs
= Bewonersondersteuning, o.a. 1.Hoorn en ondersteuning bewoners tussen de Wachters en Het Oude Ambacht zoals nieuwjaarsbijeenkomst voor nieuwkomers.
Als door meerdere mensen behoefte voor een bepaalde activiteit wordt kenbaar gemaakt, kan Netwerk, in principe daar samen met de aanvragers actie op ondernemen. Financiën zijn daarbij minder maatgevend, maar meer de bewoners (aanvragers) voor die activiteit, om het initiatief te doen slagen. Het programma t.b.v. dementie in Risdam Zuid en Nieuwe Steen is gereed. Er is nog geen bekendheid aan gegeven. Elders, Zaagtand en Kersenboogerd, loopt het programma goed.

Vrijwilligerspunt presentatie door Loek Stam.

Dhr. Stam vertelt dat het Vrijwilligerspunt actief is in 7 Westfriese gemeenten. Het vrijwilligerswerk wordt vooral door ouderen gedaan. De kreet vrijwilliger slaat bij jongeren minder aan; deze willen meer helpen.
Vrijwilligerspunt heeft een vacaturebank waarbij vrijwilligers zich kunnen melden en instellingen kunnen vragen. Daarbij geldt de juiste persoon op de juiste plaats en niet te ver weg. Vrijwilligerspunt geeft advies aan organisaties en stichtingen, regelt crownfunding, geeft trainingen t.b.v. bijv. dementie, aan nieuwkomers voor integratie met werk, taal aan laaggeletterden, mantelzorgers en veiligheid sportklimaat.
Vrijwilligerspunt heeft een expertbank (speciale personen voor bijzondere vragen) en een vertrouwenspersoon. Daarnaast kan Vrijwilligerspunt zorgen voor uitwisseling tussen bedrijven en instellingen voor wat betreft adviezen, artikelen, enz. behalve financiën. Het onderbrengen van leerlingen van middelbare scholen en studenten bij bedrijven en instellingen voor een stageperiode kan Vrijwilligerspunt ook verzorgen evenals het opleiden en begeleiden van vrijwilligers (coaching).
Dhr. Stam wijst erop dat de instellingen de vrijwilligers dienen te waarderen; dit kan bijvoorbeeld door een attentie. Project Hulp dichtbij is een onderdeel van Vrijwilligerspunt om snel en in de buurt hulp te bieden.
De gegevens van Vrijwilligerspunt zijn: Maelsonstraat 20, 1624NP Hoorn. www.vrijwilligerspunt.com
De voorzitter stelt voor / doet een oproep om in de wijk klusjes door vrijwilligers te laten doen, zoals bijv. sneeuwruimen tussen de “wagens” en het winkelcentrum en opruimen van zwerfvuil.
Stichting Netwerk Hoorn, Vrijwilligerspunt en het Bewonersoverleg RZNS proberen een en ander op te zetten voor hulpverlening dichtbij.

De volgende wijkbijeenkomst is op 14 februari 2019 in wijkcentrum de Huesmolen.
Onderwerpen volgen t.z.t. bij de uitnodiging

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *