Verslag wijkbijeenkomst Risdam Zuid en Nieuwe Steen van donderdag 1 december 2016

De voorzitter, de heer Arnoud Schaake, opent de bijeenkomst en verwelkomt de ongeveer 65 bezoekers op deze bijzondere avond. De avond wordt de wijkbewoners gratis aangeboden door het Wijkoverleg Risdam Zuid en Nieuwe Steen.

(Bekijk hier het verslag met foto’s)

Er is vanavond maar één onderwerp en dat is de voorstelling “Voorbij de einder” lief en leed in Westfriesland. De voorzitter verwelkomt in het bijzonder Marianne Buisman en echtgenoot die deze avond voor de wijkbewoners gaan presenteren. Het wordt een reis door de tijd en men krijgt tevens een inzicht in de geschiedenis van Westfriesland. Als inleiding een voorstelling van de hoofdpersonen die deel uit maken van deze reis. Dan verschijnt Marij Pietersdochter, logementshoudster in Hoorn, die vertelt over de geschiedenis en haar leven in de tijd van de VOC. Met sprongen gaan we door de tijd van het Stenen Tijdperk tot aan de late Middeleeuwen.

We zien Jacoba van Beijeren (Beieren) op het scherm. Zij was van 1417 tot 1433 gravin van Holland en Zeeland en hertogin van Beieren. Vervolgens wordt verteld over de Spaanse overheersing van 1568 tot 1648, beter bekend als de 80 jarige oorlog. Ook onderdeel vormt de slag om de Zuiderzee bij Hoorn, een gevolg van de Geuzenopstand. Nog steeds is deze slag te zien in de gevelstenen van de Bossuhuizen op de hoek van de Slapershaven en het Grote Oost in Hoorn.

Dan springen we verder naar de oprichting van de VOC in 1602. De kamers van de VOC moesten een bijdrage leveren aan deze eerste naamloze vennootschap met vrij verhandelbare aandelen. Amsterdam fl. 3.674.915,00
Middelburg fl. 1.300.405,00
Enkhuizen fl. 540.000,00
Delft fl. 469.400,00
Hoorn fl. 266.868,00
Rotterdam fl. 173.000,00

Ook Jacob, de echtgenoot van Marij heeft aandelen gekocht. Marij was daar niet gelukkig mee en vond het weggegooid geld. Het heeft hen niet veel opgeleverd.

Ook maken Marij en Jacob de Allerheiligenvloed mee. Het overgrote deel van Noordwest Holland kwam in 1675 onder water te staan. In het bouwjaar 1742 vergaat het schip De Oude Zijpe dicht bij IJmuiden met man en muis. Het mag dan een gebeurtenis zijn die over het algemeen niet zo bekend is, echter het anker van dit schip is nog te zien bij de Koopvaarder tegenover het Politiebureau in Risdam Zuid.

Als afsluiting van deze periode het verhaal over de Franse overheersing door Napoleon Bonaparte. Bijna het gehele Europa wordt door de Fransen beheerst. Napoleon benoemt zijn broer Lodewijk Napoleon Bonaparte ( 1778-1846) tot koning van Holland. Met zijn juridische hervormingen had hij grote en blijvende invloed op het recht in Nederland en België. Hij vond in 1815 zijn Waterloo en stierf uiteindelijk 5 mei 1821 op St. Helena.

Na deze spannende tijd is er een pauze en na de pauze gaat het over de 19e eeuw en de latere voorvallen en gebeurtenissen uit de jongste geschiedenis.

Het tweede deel begint met het tot stand komen van de Verenigde Nederlanden onder Willem I (1772-1843) uit het huis Oranje Nassau. In maart 1815 benoemt hij zichzelf tot koning van de Verenigde Nederlanden en Hertog van Luxemburg. In 1840 doet hij afstand van de troon en vertrekt naar Berlijn. Onder zijn bewind verandert er veel. De industrialisatie. Er komen stoomlocomotieven, stoomboten, stromend water, niet onbelangrijk een nieuwe grondwet en de oprichting van de Nederlandse Handelsmaatschappij.

Een ander belangrijk onderwerp is dat de twintigste eeuw de eeuw is van de vrouw. Daarbij wordt stilgestaan bij Dr. Alette H. Jacobs geboren in 1854. Zij is de eerste vrouwelijke student en arts. Zij is ook een groot voorvechtster van het vrouwenkiesrecht. In 1919 is het algemeen kiesrecht voor de vrouw een feit. Het verkiesbaar stellen van de vrouw kon al vanaf de grondwetswijziging in 1917. Echter in de nacht van 13 op 14 januari 1916 voltrekt zich nog een ramp en wel de stormvloed of Zuiderzeevloed. Vele delen van Holland komen weer onder water te staan.

Nog vele onderwerpen komen aan de orde zoals het onderwijs met de leesplankjes, de grote gezinnen, de radio, Wilhelmina en J.P. Coen. Hoe zag Hoorn er vroeger uit met de veemarkt op de Grote Noord en de Watertoren bij het Keern.

De ontwikkelingen gaan razendsnel en dan komen de zwarte dagen van de 2e wereldoorlog en daarna de bevrijding. Deze bevrijding werd ook in Hoorn uitbundig gevierd. Na de oorlog komen er beelden voorbij van de hele familie rond de radio om te luisteren naar het hoorspel: de familie Doorsnee. Het wassen in de teil en hopen dat je niet de laatste bent. De was ook nog met de hand doen, koken, wasbord en wringer, en we gingen naar de speeltuin, veel meisjes volgden de huishoudschool. In 1955 werd door een motie van Dr. Corry Tendeloo het ontslag bij de overheid voor de gehuwde vrouw afgeschaft. Een jaar later werd de handelsonbekwaamheid van de vrouw opgeheven. De vrouw mocht een eigen bankrekening openen.

De ontwikkelingen gaan verder; we krijgen te maken met de Rock and Roll, de Twist, nozems, Elvis en niet te vergeten de Beatles in 1964 op bezoek in Blokker. In de jaren 70 gaat de ontwikkeling van Hoorn in een stroomversnelling komen.

Er komen uitbreidingen zoals Risdam Zuid met voorzieningen, Streekziekenhuis en St. Jans Gasthuis, en winkelcentrum De Huesmolen. De avond wordt afgesloten met de 21e eeuw. De invoering van de Euro en voor Hoorn belangrijk: de toeristische trekpleister de Halve Maen. Na deze geweldige reis door de tijd bedankt de voorzitter Marianne Buisman met een mooie bos bloemen en echtgenoot voor een bijzondere voorstelling.

Als laatste vertelt de voorzitter dat de Vereniging Oud Hoorn volgend jaar 100 jaar bestaat. Er zullen door de vereniging allerlei acties worden gevoerd. Ondersteuning door lid te worden, aanmelding kan via de website www.oudhoorn.nl of de nieuwsbrief te ontvangen wordt van harte aanbevolen. De aanwezigen worden bedankt voor hun komst en de volgende bewonersbijeenkomst is donderdag 23 februari 2017 en wij zien u dan graag terug.

Updated: 6 december 2016 — 22:25

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *