Verslag wijkbijeenkomst Risdam Zuid en Nieuwe Steen van 29 maart 2018

De voorzitter van RZNS, de heer Arnoud Schaake, opent de bijeenkomst en
verwelkomt de aanwezige bewoners en belangstellenden bij de wijkbijeenkomst
met als thema ‘Groen in de wijk’.

Drie inleiders hebben wij voor deze avond uitgenodigd.

Kees Vlaar van Stichting Stadslandbouw Hoorn

Begint met zijn inleiding over het gestarte bijenlint, welke Stadslandbouw promoot
in de gemeente Hoorn. Het startsein werd gegeven op 14 maart in de kruidentuin
van het voormalige klooster Nieuwlicht. Het is de bedoeling, dat er bijenlinten
komen door het hele land en samenkomen bij Floriade 2022 te Almere.
Stadslandbouw wil de stad “verbloemen”. Meer bloemen en struiken in de
gemeente Hoorn. Dit is goed voor de biodiversiteit. Een voorbeeld is het
Risdamhuis aan de Scheerder. Hier heeft stadslandbouw een belevingstuin
gerealiseerd met heel veel bloemen voor de bewoners van dit huis. Volgens de
beheerder van het Risdamhuis is het medicijnenverbruik afgenomen mede dankzij
deze belevingstuin.

Ed Achterberg van de gemeente Hoorn

Geeft een inleiding over de groenvisie van de gemeente Hoorn. De groenvisie
wordt gestart in 2018 met het inventariseren van de wensen van de bewoners.
In alle wijken worden bijeenkomsten georganiseerd over dit onderwerp.
Vragen werden gesteld over de bomenkap in onze wijk.
Er worden nogal veel bomen gekapt in de wijk Risdam-Zuid bij o.a. het Clusius
College Hoorn. De bewoners ontvangen niet altijd op tijd bericht over het
verwijderen van bomen.

Ed stelt, dat voor iedere boom, die verwijderd wordt er ook weer een boom terug
geplaatst wordt. Het kan zijn, dat dit niet op dezelfde plaats wordt uitgevoerd. De
bomenkap aan het begin van de Geldelozeweg is tijdelijk opgeschort. Toch gaan
ze op den duur weg, omdat er stamrot is geconstateerd.

Hij vertelde, dat Hoorn 42.000 bomen in beheer heeft en dat jaarlijks ongeveer
300 tot 400 bomen gekapt en nieuwe bomen worden geplant.
Risdammerhout verpaupert, wat wordt er door de gemeente aan gedaan?
Koperslager/Breeuwer herstel van wegdek en riolering. Ook hier worden de bomen
gekapt. Buurt heeft protest aangetekend, maar geen reactie ontvangen!
Westfriese Parkweg, een windsingel te plaatsen. Is goed voor het tegenhouden van
fijnstof.

Deze vele vragen zijn gesteld aan Ed Achterberg waarop hij niet direct antwoord
kon geven. Hij zal ze voorleggen aan de betreffende projectleiders binnen de
gemeente en de antwoorden sturen aan email: secretaris@rzns.nl
Daarna kunnen de vragen en antwoorden gepubliceerd worden.

Anton Greefkes van de buurtgroep Groen Risdam-Noord

Vertelt over de buurtgroep Groen Risdam-Noord, die ontstaan is, in de tijd, dat de
gemeente Hoorn de struiken in de plantsoenen verwijderde en daarvoor in de
plaats gras zaaide. Is een vorm van “vergroening”, maar niet zoals de bewoners
het wilde. Het is saai en de biodiversiteit holt achteruit.

Hij liet foto’s zien waar de vergrassing is uitgevoerd. Het gevolg was, dat de vogels wegbleven. Deze buurtgroep kwam in opstand en heeft ook de publiciteit opgezocht. Het gevolg was, dat de gemeentelijke uitvoering van verwijderen van struiken en bomen werd opgeschort. Vragen werden gesteld in de gemeenteraad en eind 2017 werd dit
beleid van vergrassing in de wijken definitief gestopt.

Ook is de buurtgroep eind 2017 gestart met vergroening en verbloeming van Risdam-Noord. Van het Clusius College Hoorn ontvangen zij plantjes, welke de bewoners kunnen bestellen bij de Buurtgroep Groen Risdam-Noord.

De volgende bewonersbijeenkomst is 27 september 2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *