Verslag wijkbijeenkomst Risdam-Zuid en Nieuwe Steen van 28 september 2017

Na de koffie met baklava, voor de liefhebbers, opent de voorzitter, de heer Arnoud Schaake, de bijeenkomst en verwelkomt de ca. 25 aanwezigen.
Het thema van deze avond is: Wat geloven onze buren?
 
Het spijt de voorzitter dat het persbericht door een misverstand niet in het Westfries Weekblad heeft gestaan en mogelijk verklaart dit de mindere opkomst dan gebruikelijk.Met de opkomst van veel nieuwe Nederlanders uit Arabisch sprekende landen is het aantal mensen dat de Islam aanhangt sterk toegenomen.
We zijn wel nieuwsgierig hoe het nu precies zit, maar durven het alleen niet meer te vragen.In onze wijk zijn toch veel bewoners die de Islam aanhangen.
Hun isolement is groot en aan tolerantie mag wel iets gedaan worden. Iedere bewoner verdient een kans. Er leven veel vooroordelen over geweld en dreiging.
Juist daarom heeft het bewonersoverleg Risdam Zuid en Nieuwe Steen deze informatieavond met bovenstaand thema georganiseerd.
De spreekster vanavond is Kholoud Al Mobayed, lid van de gemeenteraad van Hoorn. Zij is opgegroeid in Syrië en vertelt aan de hand van haar eigen levensverhaal wat de Islam voor haar betekent. Kholoud vindt het een eer om hier te zijn. Haar naam Kholoud betekent eeuwigheid. Zij is 18 jaar geleden vanuit Syrië naar Nederland gekomen, niet als vluchteling, maar door de liefde. Zij heeft rechten gestudeerd aan de universiteit van Damascus. Haar moeder is streng gelovig, haar vader is gematigd gelovig. Haar moeder ging 5 maal per dag bidden en Kholoud ging mee en deed haar moeder na. Zij is onderwezen in de sharia. In Nederland aangekomen kon zij dus niets lezen en dus ook niet alles begrijpen.
Zij moest Nederlands leren en bovenal doorvragen om zaken te begrijpen.
Tijdens de zoektocht naar haar geloof ontdekte ze dat de Nederlandse mentaliteit haar geloof beter maakte. Ze heeft geen Iman of Moskee nodig om het geloof te begrijpen en belijden.
De dood van Theo v. Gogh, Pim Fortuyn en de latere aanslagen in naam van het geloof is niet haar geloof. Je moet mensen niet beschadigen of pijn doen. Iemand moet jou je daden kunnen vergeven.
Er zijn verschillen in cultuur o.a. bij het huwelijk. Zij kennen bijvoorbeeld geen samenleven. In Nederland kent men o.a. trouwen in gemeenschap van goederen; binnen de Islam is dat onder huwelijkse voorwaarden. Je ziet vrouwelijke vluchtelingen met gouden armbanden en ringen, dat is hun verzekering mocht het huwelijk worden ontbonden. Een ander voorbeeld is dat binnen de Islam het in de ogen kijken door een vrouw bij een man als respectloos wordt ervaren. Nieuwkomers hebben veel meegemaakt en hebben het daardoor ook moeilijk om met onze maatschappij mee te doen. Vervolgens start er een discussie waarbij hierna de belangrijkste opmerkingen beknopt worden weergegeven.

  • Het organiseren van een maaltijd voor vluchtelingen.
  • Over welke Islam hebben wij het? Veel diversiteit.
  • Kijken we hier naar de aanwezigen dan moet je je afvragen wat zijn we opgeschoten in vergelijking met circa 10 jaar geleden. Nog steeds is blank de dominante kleur.
  • Gaan we zelf het initiatief nemen om onze buren te leren kennen.
  • Binnen onze regio zijn ca. 700 nieuwkomers en veel vluchtelingen uit Syrië maken hier deel van uit.
  • Waar ligt de verantwoordelijkheid van de gemeente voor deze vluchtelingen.
  • Waarom het dragen van een hoofddoek? Dit staat niet zo expliciet in de Koran. De interpretatie van de Koran leert dat de vrouw het voorbeeld van de vrouw van Mohammed volgt om te laten zien dat zij moslima is. Net zoals wij Nederlandse vrouwen de zelfde japon willen dragen als bijvoorbeeld Maxima.
  • Hoe kijkt de omgeving eigenlijk naar Kholoud? Zij heeft de Koran bestudeerd en kan weerwoord geven. Velen denken het te weten, maar hebben het over het algemeen van horen zeggen.
  • Kholoud is blij hier te wonen en kan daardoor ook zoeken naar een verlichting van het geloof. Het geloof moet niet worden gebruikt als politiek middel.
  • Wat is voor Kholoud nog de waarde van de Islam? De Islam is een leidraad en geen beperking. Allah zit in haar en niet in 5 maal bidden. Je moet het je hart vragen en het moet goed voelen.

De voorzitter bedankt Kholoud voor het zeer interessante en leerzame uiteenzetting over haar levensverhaal.

De vraag is nu hoe kom je tot elkaar?
Statushouders willen graag integreren, maar durven niet vaak vragen te stellen.  Hoe begeleid je dan nieuwkomers.De vrijheid in Nederland is, na alles wat ze hebben meegemaakt, moeilijk voor nieuwkomers.
Wat kunnen wij doen om nieuwkomers bij de wijk te betrekken en waar hebben ze behoefte aan? Velen kennen de nieuwkomers niet en weten niet waar ze in onze wijk wonen. Het bewonersoverleg treedt in contact met de gemeente om te ontdekken waar deze mensen in onze wijk wonen. Dat zou de mogelijkheid openen om de nieuwkomers aan hun buren te koppelen, zodat ze worden geholpen met de taal en praktische zaken. Wel op een laag niveau dat we als buren kunnen opbrengen, we zijn geen professionals. Daar zijn andere organisaties voor zoals Fiolet Hoorn die taalcursussen verzorgt en waar men zich kan opgeven voor taalmaatje.

De voorzitter bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en sluit de bijeenkomst af en nodigt de bewoners en belangstellenden  uit voor de volgende wijkbijeenkomst op donderdag 23 november 2017.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *