Verslag wijkbijeenkomst Risdam Zuid en Nieuwe Steen van 28 maart 2019.

Door afwezigheid van de voorzitter van RZNS, opent vanavond dhr. Peter Kaarls de bijeenkomst en verwelkomt de aanwezigen bij deze wijkbijeenkomst met als onderwerpen “veiligheid” en “bijen”. De dagvoorzitter stelt zich voor. Hij was tot voor kort voorzitter van het bewonersoverleg Risdam-Noord en is thans woonachtig is Risdam-Zuid.

“Veiligheid “ door burgemeester Nieuwenburg

Dhr. Nieuwenburg is 2,5 jaar burgemeester in Hoorn en was daarvoor wethouder in de gemeente Haarlem. De burgemeester plaatst zichzelf tussen de burgers en het college van wethouders/de gemeenteraad en heeft veiligheid, brandweer en handhaving in zijn portefeuille.

Veiligheid. De (zichtbare) criminaliteit neemt in Hoorn, en ook landelijk, af. De onveiligheid op digitaal gebied neemt echter toe en heeft in Hoorn e.o. alle aandacht, aldus de burgemeester. Als inwoner kan/moet je zelf ook actie ondernemen. Bijvoorbeeld buurtapp en elkaar informeren. Als alle andere middelen niet (meer) werken, moet gedacht worden aan cameratoezicht. Bij ongeregeldheden altijd een melding aan de politie en/of stadstoezicht; pas dan kan er wat aan gedaan worden.

Op gebied van verdovende middelen neemt de criminaliteit toe. De burgemeester sluit ook regelmatig panden waar deze middelen worden verbouwd/gemaakt. Naast het feit dat het verboden is, is het ook gevaarlijk i.v.m. brand en elektriciteit “buiten de meter om”. Daarnaast zorgen bedreigingen een gevaar voor de buren naast zo’n pand.

Vuurwerk. Niet alleen rond de jaarwisseling wordt veel last ondervonden van zwaar knalvuurwerk, wat veelal afkomstig is uit het buitenland en in Nederland verboden is. De burgemeester zegt dat dit moeilijk is te handhaven, ook als zou worden toegestaan alleen op bepaalde plaatsen vuurwerk af te schieten. De burger dient ook hier alert op te zijn en indien “twijfelachtige” pakketten de garage ingaan, dit melden bij de politie. De burgemeester is voorstander om als eerste stap (legitiem) knalvuurwerk (landelijk) te verbieden en daarna, eventueel vervolgstappen te ondernemen. De vuurwerkhandel denkt ook mee en wil in principe ook geen gevaarlijk knalvuurwerk meer. Een aanwezige in de zaal zegt dat hij, afkomstig uit het onderwijs, voorstander is om de “problemen” met het afschieten van (knal)vuurwerk te bespreken met en door de ouders en op school en niet alleen over te laten aan de politie. Er wordt in de zaal flink gediscussieerd hoe een vuurwerkvrije zone of een algeheel verbod is te handhaven.

“Bijen” door dhr. Chris de Meij van Stadslandbouw.

Dhr. De Meij wil de mensen meer betrekken bij het “groen” in de gemeente Hoorn. Eén zo’n project is het Bijen educatiecentrum. Bijen educatiecentrum. Bij kinderboerderij de Woid wordt zo’n bijen educatiecentrum, de eerste in Nederland, in gereedheid gebracht. De officiële opening was op zaterdag 13 april 2019, om 13:00 uur. In dat centrum kan straks les worden gegeven over bijen, trainingen georganiseerd, presentaties gegeven en uiteraard naar de bijen worden gekeken; alles veilig achter glas. Daarnaast wordt/is een modeltuin aangelegd waarin de juiste planten en struiken voor de bijen staan en als voorbeeld dienen voor privétuinen.

Het bijen educatiecentrum bij de Woid is tot stand gekomen door een bestaand gebouw, dat niet meer werd gebruik, door vrijwilligers op te knappen. Daarnaast hebben bedrijven en scholen geholpen om dit voor elkaar te krijgen. . Het bijen educatiecentrum is na de officiële opening op woensdag van 14 – 16 uur en op zondag van 12 – 16 uur te bezoeken. Zondags is een imker aanwezig.

Bijenlint. Maandag 22 april (2e paasdag) is weer de jaarlijkse zaaidag voor het “bijenlint”. Op diverse plaatsen in Hoorn worden weer door vrijwilligers stroken ingezaaid met zaden voor bijvriendelijke planten.

Voor meer gegevens raadpleeg de site van Stadslandbouw: www.stadslandbouwhoorn.nl

De volgende wijkbijeenkomst is op donderdag 26 september 2019 in wijkcentrum de Huesmolen. Onderwerpen volgen t.z.t. bij de uitnodiging.

Updated: 14 april 2019 — 09:09

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *