Verslag wijkbijeenkomst Risdam Zuid en Nieuwe Steen van 13 april 2017

De voorzitter, de heer Arnoud Schaake, opent de bijeenkomst en verwelkomt de meer dan 40 aanwezigen bij de wijkbijeenkomst met als thema ‘groen in onze wijk’. We moeten samen kritisch naar onze eigen wijk kijken: de omgeving maar ook de eigen tuin. Er is kritiek op het gemeentelijk beleid rond omvorming van het groen, de vraag is of bezuinigingen goed samengaan met de ambitie om meer groen te creëren in de leefomgeving. De bewoners zijn daarnaast ook zelf verantwoordelijk.

Het doel van de bijeenkomst is vanuit verschillende kanten en disciplines de ervaringen en opvattingen over groen te delen en samen na te denken over minder steen en meer groen.

Sprekers Geert Poelgeest en Anna Kreffer van operatie Steenbreek

Geert was werkzaam bij duurzaam Den Haag als projectcoördinator. Nu gepensioneerd en penningmeester van operatie steenbreek. Geert geeft een presentatie over het belang van Steenbreek, hoe bewoners betrokken kunnen worden en wat de ervaringen zijn in Den Haag. Belang wordt benadrukt door meer regenval, wolkbreuken, hitte-eilanden (gebieden zonder groen) en stijging zeespiegel. Dit heeft geleid tot het project Steenbreek. Initiatieven van Steenbreek: stenen ruilen tegen bomen, bewoners opzoeken, stapelmuren bouwen met overgebleven stenen, tuinambassadeurs benoemen, geven van lezingen en excursies, groene loper, betrekken van maatschappelijke organisaties en bedrijven, complimenten uitdelen voor groene tuinen, supersteenbreker prijs. Anna Kreffer vult aan dat het vooral gaat om het initiatief bij de bewoners te stimuleren. Daarom een publiciteitscampagne: constante aandacht is nodig. Hier worden meerdere partners bij betrokken. Zie ook www.duurzaamdenhaag.nl en www.operatiesteenbreek.nl.

Vraag vanuit gemeente aan Steenbreek: wat is de rol van de gemeente bij deze omvorming? Geert: Den Haag doet het gewoon! Veel te winnen met begroeiing op daken: bij bewoners gaat het om veranderen van mentaliteit. Afdeling stadsbeheer van Hoorn licht dit verder toe: in 2017 wordt voor heel Hoorn een groenvisie opgesteld. Hierbij betrekken we bewoners en belangenbehartigers. Eerdere fout van gemeente was om de bewoners onvoldoende te betrekken. Nu is de gemeente meer in overleg met bewoners over welk type groen de bewoners belangrijk vinden.

Vraag over ‘Gewildgroen’: Dat zijn speciale stenen waar spontane of gewenste groei komt.

Spreker Rob Veenman van Hoogheemraad Hollands Noorderkwartier(HHNK)

Rob geeft een toelichting van het belang van meer groen: er moet ruimte zijn voor water: in de stad maar ook in de tuin. Er komt meer regen, ook meer clusterbuien. Bij een regenval van 150mm/dag hebben de gemalen 10 dagen nodig om dit water weer weg te krijgen. HHNK heeft goed zicht op waar de overlast kan komen bij een clusterbui aan de hand van kaartjes. Hetzelfde geldt voor ‘hittestress’ kaarten, waar kans is op overlast en verhoogde sterfte: vaak door gebrek aan groen. Deze kaarten zijn te vinden op www.hhnk.klimaatatlas.net. Positieve invloeden onder andere door Wadi’s (waterafvoer door infiltratie), natuuroevers, meer water, groen in de straat, grasklinkers bij parkeerplekken. In België zijn de bewoners eerst zelf verantwoordelijk voor afvoer van het hemelwater. 40% van het stedelijk oppervlak is particulier bezit, dus is het van belang om juist de bewoners te overtuigen van het belang van meer groen. Onder andere door tuintips, prijzen: ‘win een makeover’ en veel activiteiten, Zie ook www.veiligschoonvoldoende.nl. Het is van groot belang om mensen meer bewust te maken van het belang van groen en de gemeente moet daarbij betrokken worden. Er zijn flyers achtergelaten met meer informatie.

Spreker Dick van Kleinwee, voorzitter Groei en bloei

Groei en bloei is een enthousiaste vereniging: met als doel meer groen en diversiteit in groen. Zij werken mee aan de landelijke dag steen eruit, plant erin. Door onder andere een stand bij Intratuin, alle plantjes waren snel op. Op 22 april is er ook een ruilochtend op de dorpsstraat 249 in Zwaag/Hoorn. Meer druk vanuit gemeente is gewenst om meer groen af te dwingen.

Vraag van Arnoud: hoe kijkt groei en bloei tegen initiatief om in de wijk met een stand te staan? Groei en bloei sluit graag bij initiatieven aan om met bijvoorbeeld een stand in de wijk te staan. Het moet een initiatief van de wijk zijn om succesvol te worden. Zie ook www.hoorn.groei.nl

Spreker Jan Marbus van KNNV-Hoorn/Westfriesland

Mooie stand van wat er allemaal mogelijk is, staat achterin in de zaal. Deze wordt met plezier door aanwezigen bekeken. Het is goed om juist de bewoners te betrekken, bijvoorbeeld bij de wandeling in Risdammerhout. Er zijn meerdere initiatieven, zoals stadslandbouw, risdamhuis, bijenlint, themadag MAK Blokweer en vooral laten zien dat je meer kan doen met natuur in je tuin. In de tuinen is veel verstening: alles wat in de tuinen wordt geplant is winst. Leden van de KNAF geven op verzoek interessante cursussen en aanvullende voorlichting. Flyers worden achtergelaten.

Spreker Chris de Meij, raadslid VVD en voorzitter Stadslandbouw

Chris is voorzitter stadslandbouw Hoorn en werkt samen met instanties om meer groen te stimuleren. Hij heeft namens de fracties vragen gesteld vanwege de omvorming van het groen (gras in plaats van struiken). De omvorming is naar aanleiding van deze vragen gestopt. In de nieuwe kadernota (in mei, voor zomer vastgesteld) wordt de omvorming tegengegaan. Het gaat financieel ook beter met de gemeente Hoorn, dus meer ruimte voor initiatieven om Hoorn meer groen te maken. Het Risdamhuis is een goed voorbeeld van hoe het ook kan: realisatie van een natuurlijke tuin met hulp van vrijwilligers en in gesprek met de bewoners van Risdamhuis van wat zij leuk vinden en herkennen van vroeger. Op vrijdagmiddag zijn er meerdere vrijwilligers aan het werk, iedereen is welkom om te komen kijken. Er zijn 6000 bloembollen gepland en er is een kippenhok gebouwd. Op 21 april vanaf 14:00 uur is de opening van de tuin en de onthulling van de naam van het kippenhok door Theo van Eijk.

Op 22 april wordt daarnaast gestart met het realiseren van een bijenlint: in delen van de wijk worden bloemen gezaaid. Ook om de bewustwording te veranderen. We starten in Risdammerhout, de tijd wordt via de mail bekend gemaakt.

Aanvulling Sandra van Velsen, lid SP

SP gaat ook voor een groen Hoorn en is tegen de omvorming. Op persoonlijke titel is ze zeer fanatiek in het stimuleren van groen, ze is jammer genoeg de enige in haar straat met een ‘groene’ voortuin.

Aanvulling Geert Poelgeest: Dergelijke processen binnen de gemeente duren lang: zijn advies is om alle drie de niveaus tegelijk te betrekken (bestuurlijk, organisatorisch en uitvoerend), anders lukt het nooit.

Arnoud Schaake roept bewoners op om in te tekenen voor een werkgroep groen Risdam/Nieuwe Steen door in te tekenen op de lijst: meerdere mensen geven zich graag op.

Spreker John Lunter over whatsapp groep

John is bewoner van de Koperslager en lid van de whatsapp groep van de Koperslager: als er iets gebeurt, dan melden personen dat in de whatsapp groep. Bijvoorbeeld bij poging tot inbraak of verdachte situaties (kinderlokker). Aanmelden via eigen 06 nummer. Er worden alleen berichten gestuurd als er echt iets gebeurt, ongeveer eens in de twee maanden. Hierdoor zijn bewoners de ogen en oren van de wijkagent. Het wordt kenbaar gemaakt door borden van whatsapp groep in de wijk. Aanmelden kan via John. Ook andere wijken hebben een whatsapp groep, zoals de Breeuwer.

Arnoud Schaake bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en sluit de bijeenkomst af en nodigt de bewoners uit op de volgende wijkbijeenkomst op 28 september 2017. Arnoud wenst iedereen een mooie zomer en natuurlijk een groenere tuin en omgeving!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *