verslag wijkbijeenkomst 26 november 2015

Onze voorzitter, Arnoud Schaake opent de bijeenkomst en verwelkomt de ongeveer 35 aanwezigen bij de wijkbijeenkomst die in het teken staat van het onderwerp eenzaamheid. Voor deze bijeenkomst is een gastspreker uitgenodigd en zijn er personen van organisaties zoals Omring, stichting Netwerk, De Zonnebloem, gemeente Hoorn en 1.Hoorn aanwezig.

Toelichting onderwerp eenzaamheid, door Ellis van der Meulen van het Platform Coalitie Erbij.
Ellis neemt ons mee in het onderwerp eenzaamheid aan de hand van een presentatie (is beschikbaar op www.rzns.nl). Zij is verbonden aan de Coalitie Erbij, dit is een platform tegen eenzaamheid. Ze geeft in ‘t kort wat algemene informatie over eenzaamheid en inzicht in de problematiek. De coalitie is in 2008 opgericht, bestaande uit 8 kernorganisaties, waaronder Leger des Heils, De Zonnebloem en Stichting Humanitas met als gedachte dat je eenzaamheid alleen kan bestrijden door samen te werken. Eenzaamheid is een subjectief ervaren. Definities van eenzaamheid:
– Sociale eenzaamheid: geringe betekenisvolle contacten
– Emotionele eenzaamheid: kwaliteit van de relaties blijft achter bij de wensen
– Sociaal isolement: objectief vastgesteld klein netwerk van sociale relaties.

Aan de hand van een aantal Quiz-vragen worden we meegenomen en volgt er discussie:
– Hoeveel inwoners boven de 19 jaar kennen zeer ernstige vorm van eenzaamheid? 7%
– Wat is de beste sport om eenzaamheid te bestrijden? O.a. bridgen. Door denken en doen stimuleer je om meer activiteiten samen te doen.
– Wat beïnvloedt langdurige eenzaamheid? Organiseren en flexibel denken.
– Wat zijn logische partners om eenzaamheid te verminderen? Buurtteams, vrijwilligersorganisaties, woningbouw, gemeenten, zorgaanbieders.
Een breed palet dus.

Oorzaken en risico’s
Er zijn meerdere oorzaken voor eenzaamheid, zoals individuele oorzaken (zelfvertrouwen, beperking, stoornis), verandering sociale netwerk (echtscheiding, werkloos), inrichting maatschappij (individualisering) en moeilijke leefomstandigheden (armoede). De gevolgen van eenzaamheid zijn vaak een gevoel van ongeluk, negatief zelfbeeld, kans op verslaving en ontsporing en gezondheidsproblemen, kortere levensverwachting en hogere maatschappelijke kosten. Er zijn meerdere risicogroepen, waaronder chronisch zieken, gehandicapten, niet-westers allochtoon, alleenstaanden, mantelzorgers en ouderen (55+). Een stelling waar de aanwezigen zich goed in konden vinden: “De eenzaamheid is een goede plaats om te bezoeken, maar een slechte plaats om te verblijven”.

Aanpak
Er is geen kant en klare aanpak en is per individu verschillend. De oorzaak is soms moeilijk te achterhalen, vaak zijn er meerdere dingen aan de hand en is er geen goede afstemming tussen behoefte en de oplossing. Het is belangrijk om de eenzaamheid te doorbreken door te signaleren, bespreekbaar maken (of niet) en wijzen op mogelijkheden (Gemeente Hoorn is bezig met een sociale kaart, waardoor dit mogelijk is). Nadat Ellis van der Meulen heeft toegelicht wat de mogelijkheden zijn om te signaleren, presenteert ze een ezelsbruggetje om het bespreekbaar te maken:
– Wees een OEN (Open, Eerlijk, Nieuwsgierig)
– Gebruik LSD (luisteren, samenvatten, doorvragen)
– Laat je OMA thuis (Oplossingen, Meningen, Adviezen)
– Gebruik NIVEA (Niet Invullen Voor Een Ander)
Meer tips zijn te vinden op www.samentegeneenzaamheid.nl

De zaal wordt gevraagd om tips en ideeën aan te brengen om de eenzaamheid in onze wijk te bestrijden.
Suggesties en ideeën zijn:
– Een plek waar ouderen kunnen zijn op de zondag
– Kan de bibliotheek op zondag niet open?
– De dansmiddagen in de Zaagtand zijn een aanrader
– Op 1.Hoorn komt er zicht op wat er te doen is (nu nog in opbouw).
– Idee geopperd om een enquêteformulier uit te zetten aan doelgroep om te vragen wat wensen zijn. De aanwezigen denken hier verschillend over, en ziet juist meerwaarde in huis aan huis bezoeken door samenwerking 1.Hoorn (Dian Mekkes) en Omring (wijkverpleegkundige Anja Brakeboer).
– Mogelijkheid van een vrijdagmiddag soos in het wijkcentrum onderzoeken
– Ook in ontwikkeling is de mogelijkheid dat burgers hun wensen aan kunnen geven bij 1.Hoorn.

Arnoud Schaake bedankt Ellis van der Meulen voor haar toelichting en presentatie en vraagt aan de aanwezigen of er nog onderwerpen of klachten zijn die het wijkoverleg mee kan nemen om de wijk leefbaarder te maken.
zoals
– Idee om leesclubs te organiseren om mensen te motiveren meer met elkaar in contact te komen
– Problemen herinrichting en fietsers opsteekplaats Zwaagmergouw. Wordt nog over nagedacht.

De voorzitter sluit de vergadering en hoopt de aanwezigen op de volgende wijkbijeenkomst van donderdag 11 februari 2016 weer te mogen begroeten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *