Verslag wijkbijeenkomst 23 februari 2017

Arnoud Schaake, onze voorzitter, opent de bijeenkomst en verwelkomt de ongeveer 30 bezoekers, die de storm hebben getrotseerd.

De onderwerpen zijn:
Gebruik van hulpmiddelen om thuis zelfstandig te blijven wonen.
Wat biedt Stichting Netwerk de bewoners.
Vragen, suggesties, verbeterpunten in de wijk.

De eerste presentatie wordt verzorgd door Hanneke Bonfrer, kwartiermaker Omring innovatie Lab. Haar functie is het uitdragen van alle technische ontwikkelingen.

De samenstelling van de bewoners in Risdam en Nieuwe Steen baart zorgen voor de toekomst.

Risdam-Zuid heeft 8400 bewoners waarvan 3000 van 60+. De grootste groep is 65 tot 69 jaar en bestaat uit 800 bewoners. Er zijn 750 bewoners met geheugenproblemen.

De Nieuwe Steen heeft 1200 bewoners waarvan 350 van 60+. De grootste groep is 50 tot 54 jaar en bestaat uit 350 bewoners. Er zijn 90 bewoners met geheugenproblemen.

De volgende trends zijn te onderscheiden:

  • Noord Holland vergrijst.
  • Beroepsbevolking neemt af waardoor vacatures moeilijk zijn in te vullen.
  • Men wil langer thuis blijven wonen.
  • Opkomst van technologie.

Binnen Omring is een vitaalteam aanwezig. Zij geven advies over aanpassingen in bijvoorbeeld de woning.
Maar de Omring doet meer.

  • Uitleen en verkoop van hulpmiddelen.
  • Innovatie zoals beeldzorg.
  • Op gebied van mantelzorg geven van advies en organiseren van uitjes.
  • Geven van trainingen en cursussen. Van tablet tot rijvaardigheid, workshops, beeldzorg en hoe moet ik een rolstoel duwen.

Persoonlijk advies kan door de wijkverpleegkundige worden gegeven.

Er is voldoende foldermateriaal om mee te nemen en er zijn heel veel hulpmiddelen uitgestald die later kunnen worden bekeken.

Monique Poland gaat in op de vele nieuwe ontwikkelingen en snufjes die bij Omring aanwezig zijn dan wel nog in ontwikkeling zijn. Een voorbeeld is beeldzorg via de iPad en daar wordt een korte film over vertoond.

Op de vraag of men niet liever iemand persoonlijk heeft dan de techniek moet men bedenken dat de techniek altijd aanvullend is. Er volgt ook een discussie over de prijs van bijvoorbeeld een iPad. Het voordeel van facetime is dat het geen internet nodig heeft. Het is wel zo dat de andere partij over Apple apparatuur moet beschikken.
Men kan ook altijd nog skypen met andere apparatuur. Bruikleen en volgen van een cursus is mogelijk. Op de vraag wie de zorg bepaalt die je nodig hebt, is het antwoord: de wijkverpleegkundige.

Er volgt een film over de opties binnen de woning voor het comfortabel wonen. Een bel maar dan draadloos en overal in huis te plaatsen, alsook dimmers en draadloze schakelaars voor het licht. Bewegingsmelders maar ook een draadloze led lamp voor in een kledingkast of meterkast. Veel is te regelen via internet en tablet.

Vervolgens volgt een film over valpreventie met de Microsoft – Hololens, een computerbril met hologrammen. Dit is momenteel een actie van Omring en Gezondheidscentrum Kersenboogerd. De gebruiker kan in de eigen ruimte, thuis, oefenen omdat de toepassingen worden toegevoegd en men niet in een virtuele ruimte verblijft. Men traint dit met een fysio- dan wel ergotherapeut. Ook worden er programma’s ontwikkeld voor zelftraining. Er is nu nog 1 bril beschikbaar maar wanneer het experiment slaagt, zich bewezen heeft en mogelijk wordt vergoed, dan wordt er uitgebreid.

Er wordt aandacht besteed aan de GPS tracker, dat is een horloge dat als alarm kan dienen. Het staat in verbinding met een ander apparaat zoals een smartphone. Op deze wijze kan men snel alarm slaan en is men ook te traceren. Bijvoorbeeld is er bij degene met het horloge ongewone beweging ‘s nachts of is er geen beweging overdag dan kan er worden ingegrepen.

Voor de tablet zijn er veel apps beschikbaar op dit gebied. Je kunt iemand van Omring ook thuis vragen langs te komen en deze zal een aantal hulpmiddelen al bij zich hebben. Ook de zorgconsulenten van Omring kunnen advies geven. Men kan altijd de klantenservice op nummer 088-2068910 bellen, dan wel Omring via www.omring.nl benaderen.

Er is nu tijd voor het bekijken van alle hulpmiddelen en voor het stellen van vragen.

De voorzitter bedankt de beide dames voor deze zeer interessante goed gedocumenteerde presentatie.

Het volgende onderwerp gaat over de betekenis van Stichting Netwerk voor de wijk en wordt gepresenteerd door Astrid Hoogewoning. Astrid werkt 4 dagen in de week in wijkcentrum de Huesmolen en in de Cogge, dat hoort ook bij Risdam.

Stichting Netwerk heeft 900 vrijwilligers waarvan er 100 werken in de wijk Risdam. Doordat minder geld beschikbaar is voor uren, zijn er ook minder activiteiten.

Op de opmerking dat er weinig voor kinderen is georganiseerd vertelt Astrid dat binnen wijkcentrum de Huesmolen alleen een aantal basisactiviteiten word verzorgd. Stichting Netwerk heeft wel vier peuterspeelzalen.

Binnen wijkcentrum de Huesmolen zijn de volgende activiteiten:
Nederlandse praatgroep, spelletjes middag, koffieochtend, taal- en buurtmaatjes, workshops iPad en iPhone, bewegen voor ouderen, kinderdisco en een kleding- en speelgoedmarkt. Alle activiteiten zijn ook te vinden in de brochure die huis aan huis is verspreid en op de website van Stichting Netwerk waar de meest actuele stand van zaken met betrekking tot de activiteiten zijn te vinden.

Stichting Netwerk geeft ook ondersteuning aan bewonersactiviteiten, daarbij kan men denken aan een buurtbudget maar ook ruimte kan beschikbaar worden gesteld.

Voor commerciële activiteiten zal men een huurprijs overeen moeten komen. Denk daarbij aan het geven van Yoga, cursus Spaans, Bingo en klaverjassen op verenigingsniveau, cursus tekenen en een soosmiddag.

Wijkcentrum de Cogge heeft ongeveer dezelfde activiteiten maar nog uitgebreid met een musicalgroep, kinder- kookcursus, jongeren inloop, ambulante jongerenwerk en kookcursus voor mensen met verstandelijke beperkingen.

Er komen steeds meer ouderen in de wijk, zie ook de cijfers bij verslag van Omring. Hoe strookt dit met de basisactiviteiten? Er zijn dus meer activiteiten nodig. Bewoners kunnen hier aan bijdragen door activiteiten zelf te organiseren. In overleg met Stichting Netwerk is veel mogelijk.

In 2018 wil Stichting Netwerk de wijkcentra dementievriendelijk maken. Iedereen binnen de wijkcentra weet er dan mee om te gaan. Er kunnen activiteiten voor mensen met beginnende dementie of geheugenproblemen worden georganiseerd.

Een tweede project wordt in Risdam Noord gestart onder de naam “Vraag het je buurt”. Er worden buurtambassadeurs gevraagd. Dit project heeft als doel om sociale netwerken te versterken. Hoorn heeft nu 14 vrijwilligers en in Risdam zijn 7 vrijwilligers buurtambassadeur.

Een derde project is buurtkameraadjes voor kinderen in de leeftijd van 12 tot 16 jaar voor het helpen bij bijvoorbeeld het huiswerk. Over het algemeen zijn het volwassenen, maar een 18 jarige kan ook buurtkameraadje zijn.

Voor alle projecten zijn vrijwilligers nodig en er zijn vacatures voor het seniorencircuit, buurt- en taalmaatjes, theatervrijwilligers, die wel een opleiding krijgen, het doen van kleine klussen en barvrijwilligers.

De vraag uit de zaal is hoe Stichting Netwerk de buurtbewoners bereikt. Men maakt gebruik van brochures, foldermateriaal en van de bestanden van alle bewonersoverleggen. Zo zou men een maal per kwartaal nieuws via een nieuwbrief naar de leden van ons bestand kunnen sturen.

Naar aanleiding van een vraag uit de zaal wordt medegedeeld dat de invalideplekken bij het wijkcentrum worden uitgebreid.

De voorzitter bedankt Astrid voor haar heldere presentatie.

De voorzitter vraagt de aanwezigen of er nog punten van zorg dan wel vragen over de wijk aan de orde zijn.

Komt de pinautomaat van ING terug? Is niet bekend.
Hoe verloopt het opknappen van de Huesmolen? De eerste fase is afgerond. Over de tweede fase is grote onzekerheid, want dat hangt samen met het feit of er een publiekstrekker in de vershoek komt.
Hierbij hebben Deen en Lidl een belang en zij hebben al panden gekocht en zitten niet te wachten op een derde supermarkt. Voor de derde fase in gang kan worden gezet moet er eerst een oplossing voor het vroegere postkantoor worden gevonden.

Door de herinrichting van de Huesmolen met de pleinen wordt er veel binnen het voetgangersgebied gefietst. De winkeliers wilden dit zo, maar de handhaving is wel voor de gemeente en er is gewoon geen capaciteit bij de politie. Daardoor heeft het ook geen prioriteit.

Sneeuw vrij maken van doorgaande wegen doet de gemeente middels strooiroutes. Zij gaan niet door de wijken. Sommige wijken hebben zelf sneeuwploegen gevormd die door de gemeente worden gefaciliteerd. Het bewonersoverleg Risdam-Zuid en Nieuwe Steen heeft hier niet voor gekozen, maar wanneer er bewoners zijn die dit initiatief willen oppakken, dan kunnen zij zich aanmelden.

De voorzitter bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en sluit de bijeenkomst af met de mededeling dat de volgende wijkbijeenkomst is op donderdag 13 april in wijkcentrum de Huesmolen waarbij het onderwerp is: groen in de wijk en minder steen in de tuin.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *