Verslag van wijkbijeenkomst Risdam-Zuid en Nieuwe Steen van 22 februari 2018

De voorzitter van RZNS, de heer Arnoud Schaake, opent de bijeenkomst en verwelkomt de meer dan 60 aanwezigen bij de wijkbijeenkomst met als thema ‘dementie en burenhulp’. Dit is een belangrijk thema, omdat het aantal ouderen in onze wijk steeds meer zal toenemen.
Ook belangrijk is de aandacht voor  alleenstaande ouderen in de wijk en op welke wijze de hulpverlening deze mensen zo goed mogelijk kan ondersteunen.

Stichting Dorcas (Frans Koedijk)
Frans heeft 8 jaar geleden de financiële wereld vaarwel gezegd. Sindsdien werkt hij voor hulporganisatie Dorcas te Andijk. Deze is met behulp van de gemeente opgezet. Nu met 60 vrijwilligers. Bij de start had hij gedacht dat het vooral ten dienste was voor het buitenland. Hij ervaart dat het ook in het belang is van de vrijwilligers in de eigen organisatie; zij hebben een bestemming en het gevoel ergens bij te horen.

Er zijn 200 mensen die voor Dorcas in het buitenland werken. Vooral noodhulp en projecten voor mensen die weinig hebben. De winkel ondersteunt met gelden die overblijven na aftrek van de kosten. Stichting Dorcas is altijd op zoek naar vrijwilligers. We zijn drie dagen in de week geopend: het moet vooral gezellig zijn. Dorcas heeft een bestuur van drie personen. Het pand is ter beschikking gesteld voor een aantrekkelijke huur, daardoor is er meer over voor ondersteuning.

Frans Koedijk is namens de hulporganisatie Dorcas een keer naar Egypte geweest voor een project gericht op de aanleg van toiletten en kranen. De aanleg van een toilet kost 250 euro, waarvan de gebruikers zelf 30 procent betalen. Mensen moesten er 10 jaar over doen om deze 30 procent af te betalen. Er worden ook lessen gegeven door de jeugd aan de ouders over hoe ze zich schoon moeten houden en tips om zich goed te wassen. Frans vindt het jammer dat de hulporganisaties in een kwaad daglicht komen. Dorcas stuurt met regelmaat een financieel medewerker naar het buitenland om te kijken of de gelden goed worden besteed.

Vraag: Wat gebeurt er met de overbodige kleding? De goede kleiding gaat naar kringloopwinkels voor de verkoop, de slechte kleding wordt per kilo verkocht.

Geriant (Addy de Mooij)
Addy is dementieconsulent. Door middel van casemanagement komt ze bij mensen thuis die begeleiding bij dementie nodig hebben. Dementie treft veel mensen: ‘Hoe ouder je wordt, hoe meer kans dat je ermee in aanraking komt’. Aan de hand van een presentatie, waarvan hand-outs beschikbaar wordt gesteld, vertelt ze over dementie. Een terugkoppeling op hoofdlijnen:

 • Er is een verschil tussen normale vergeetachtigheid en dementie (5/7% van 65 plus is dement)
 • Normale vergeetachtigheid: opnemen, opslaan en opdiepen (ook door andere oorzaken)
 • Dementie is een paraplubegrip: naam voor aantal vormen, zoals de ziekte van Alzheimer (70%), vasculaire dementie, Lewy Body dementie, Korsakov, Parkinson, etc. Een delier is doorgaans van tijdelijke aard.
 • Oorzaken van dementie zijn onder andere een ongeval, afsterven van cellen, blootstelling of inname van schadelijke stoffen, ophoping van hersenvocht en doorbloedingsproblemen.
 • Belangrijkste risicofactor is leeftijd. Andere risicofactoren zijn onder andere hoge bloeddruk, overgewicht, lage mentale activiteit (weinig uitdaging), diabetes, roken en depressie.
 • Cijfers: in 2015 van 17,3% naar 26% in 2040 van de bevolking ouder dan 65 jaar. 1 op de 5 mensen boven de 65 jaar krijgt dementie. 260.000 mensen hebben vorm van dementie, in 2040 vermoedelijk half miljoen mensen.
 • 70% van mensen met dementie wonen thuis. Deze mensen hebben vooral ook behoefte aan thuis te wonen. Daardoor ook grote druk op de mantelzorgers.
 • De duur van de ziekte is gemiddeld 8 jaar: waarvan 6 jaar thuis en 1,5 jaar in een verpleeghuis.
 • Hoge groei van het aantal in West-Friesland: het neemt overal toe. Ze geeft aan de hand van getallen ook inzage in de mate van dementie in de wijken van Hoorn.
 • Eventuele medicatie geneest niet, maar kunnen gevolgen wel beperken. Maar daardoor ook weer bijwerkingen. Wel meerder vormen van medicatie voor symptomen van dementie.
 • Wat is er aan te doen? Gezond bewegen, normale gezonde voeding, niet roken en drinken, mentaal actief zijn, sociale contacten en muziek.
 • Signalen die wijzen op dementie: geheugenproblemen, problemen met taal, verstoord dag/nacht ritme, verminderde zelfzorg, gedrag/stemming (ontkenning, wantrouwen, prikkelbaar enzovoorts).

Tips hoe je goed om kan gaan met dementie in je omgeving:

 • Neem de tijd, vermijd ‘waarom vragen’, rustig en duidelijk praten.
 • Vertel wat je doet en waarom: stimuleer eigen zelfredzaamheid.
 • Afspraken bespreken vlak voordat ze uitgevoerd worden.
 • Probeer kans op falen zo klein mogelijk te maken.
 • Corrigeren heeft geen effect.
 • Probeer af te leiden als zelfde verhaal wordt verteld.
 • Gesprek over verleden werkt beter dan actuele onderwerpen.
 • Kijk naar mogelijkheden.
 • Moeilijkheden niet persoonlijk opvangen.
 • Niet in discussie gaan of gelijk proberen te halen.
 • Regelmaat en structuur bieden.
 • Humor werkt graag heel goed.
 • Geduld is een schone zaak.

Addy vraagt ook om aandacht voor het Alzheimer Café. Het café is in De Hoge Hop gevestigd(Roerdomp 2, 1628 AW Hoorn) en is voor iedereen toegankelijk.

Vraag: Hoe werkt het met pijn met mensen met dementie?
Mensen met dementie kunnen dat moeilijk zeggen/uiten. Vaak uiten ze dat op een andere manier.
Het is de taak van de zorgverleners en/of omgeving om te kijken waar dit vandaan komt.

Omring (Brenda Schuijtemaker)
Brenda is van het dementieteam Hoorn van Omring. Zij wil via een presentatie graag vertellen wie het dementieteam is en wat ze willen uitdragen. Hoofdlijnen van de presentatie:

 • Het team heeft meer kennis en deskundigheid omdat we ons op één specifiek punt richten. Hoorn is opgesplitst in drie dementieteams. De teams werken vanuit drie kernwaarden: eigen regie, samen en positief.
 • De missie van Omring is om de kwaliteit van zorg te verbeteren, zodat klanten zo lang mogelijk thuis kunnen wonen. Samen bepalen met de cliënt en mantelzorger wat we kunnen leveren: persoonlijk en dichtbij.
 • De teams zijn zelfsturende teams, zonder extra managementlaag. We kunnen het niet alleen, we zijn ook afhankelijk van ketenpartners, familie, vrijwilligers en mantelzorg.
 • Nu ongeveer 100 cliënten en 33 medewerkers voor de dementieteams Hoorn.
 • We bieden: verzorging en verpleging, ondersteuning mantelzorger, helpen bij structuur in de dag. Ook nauwe samenwerking met verschillende disciplines, zoals ergotherapie, fysiotherapie, Geriant, thuisbegeleiding, dagbesteding (o.a. Hoge Hop), gemeente enzovoorts.
 • Hoe maken wij het mogelijk: juiste begeleiding, ondersteuning en structuur bieden, samen met andere disciplines creëren van een veilige woonomgeving, begeleiding bij inname medicatie, stimuleren om zelf te doen en gesprekken met de mantelzorgers om te peilen wat nodig is.
 • Waar lopen wij tegenaan: Verzekeraars: gebonden aan budget en kunnen niet bieden wat mantelzorgers en wij zouden willen bieden. En grootste probleem zijn de personeelstekorten.
 • Normen en waarden wat uitgangspunten zijn van dementieteam: geduld, vriendelijk en beleefd, respect en vrijheid, behulpzaamheid, veiligheid en privacy.

Het dementieteam Hoorn is te bereiken via 0229-709024 en website: tzthoorndemteam@omring.nl

Vragen:
Hoe kom je in aanmerking voor deze zorg?
Via Geriant, via huisarts of 1.Hoorn.  Zijn er wachtlijsten? Nee, er zijn geen wachtlijsten. Wel zorgdruk op bepaalde tijden.
Er zijn meer organisaties in hoorn, werken jullie daarmee samen?
Met Wilgaerden en Buurtzorg wisselen we wel eens cliënten. Sommige cliënten kiezen ook bewust voor een bepaalde zorgaanbieder. Alleen Omring heeft specifieke dementieteams.
Wat wil Omring meegeven de politiek, wat is nodig?
In de praktijk duurt het te lang voordat de indicatie wordt toegekend door de gemeente, waardoor de hulp veel te laat komt. En het personeelstekort is ook een uitdaging.

Dementalent (Ingrêthe Karsten)
Dementalent is een initiatief van een aantal organisaties in Hoorn (Omring, Wilgaerden, Alzheimer Stichting, Geriant, gemeente Hoorn, ouderenraad Hoorn, MEE en de Wering). Twee jaar geleden terug zijn ze gestart. Waarom Dementalent: activiteit in plaats van passiviteit, weer nuttig voelen, ertoe doen, sociale contacten, bewegen, gezellig en plezier. Dementalent is een landelijk gesubsidieerd project. Er zijn verschillende soorten vrijwilligerswerk mogelijk: kantinewerk, groenonderhoud, technisch onderhoud, winkel, voorlichting geven. Verschillende vrijwilligers zijn al geplaatst. Inzetten van dementerende vrijwilligers is ook in het belang van mantelzorger. Dit geeft tijdelijke ontlasting van de druk op de mantelzorger, maar er komt ook meer energie terug bij de mantelzorger (‘ik heb mijn man van vroeger weer een beetje terug’)
De vrijwilligers hebben het gevoel dat ze weer mee mogen doen. Eventuele folders met contactgegevens worden vervolgens uitgereikt.
DementTalent, Koopvaarder 1, 1625 BZ Hoorn is te bereiken via 06-18242595 en website www.dementalent.nl/lokatie/hoorn

Vragen:
Hebben jullie voldoende werkplekken beschikbaar? Ja, deze hebben wij, maar niet altijd passend bij wat vrijwilligers willen.
Wat kan gemeente doen ten aanzien van het dementievriendelijk maken van de organisatie? Bijvoorbeeld veranderingen aanbrengen in het interieur. De gemeentebalie zelf is bijvoorbeeld erg druk (infobalie, verschillende stoelen en teksten).

Stichting Netwerk (Nanda Leeuw)
Nanda werkt vanuit locatie Zaagtand. Het mooiste project wat ze heeft gedaan is onvergetelijke ontmoetingen voor mensen met dementie of geheugenproblemen. Het is vrijetijdsbesteding, voorloper van dagbesteding zoals op de Hoge Hop. De groep Zaagtand is gestart met 12 bezoekers. Sinds december 2017 ook gestart in Kersenboogerd. Het is wel lastig om een geschikte groep bezoekers te vinden. Ook per persoon moet gekeken worden wat geschikt is. Nu is er een behoefte om een groep te beginnen voor Risdam vóór de zomer. Hiervoor is wel meer begeleiding voor het wijkcentrum nodig. Want er zijn veel begeleiders nodig per groep: 4 begeleiders op 10 bezoekers. Ze doet daarom een oproep om een bijdrage te leveren, er zijn folders beschikbaar.

Vraag: wat doen jullie zoal met de groep? Wat de mensen zelf aangeven wat ze willen doen. Bijvoorbeeld mondharmonica spelen  of delen van foto’s of boeken. Altijd in overleg met de bezoekers zelf.

Gemeentelijke beleid (Theo van Eijk)
Theo is o.a. wethouder WMO en ouderenbeleid. Hij doet dit samen met een team van ambtenaren. Hoorn is uitgeroepen tot ‘dementievriendelijke gemeente’. Op de website staan veel acties en activiteiten. Hiervoor is ook een convenant gesloten met 21 partijen. We trainen onder andere professionals hoe om te gaan met vormen van dementie. Inwoners van Hoorn gaan nu ook langer thuis wonen en hebben daar andere vormen van begeleiding voor nodig. Maar de gemeente en zorgverleners moeten dat wel weten.
De gemeente probeert partners te faciliteren hoe hier goed mee omgaan. Hiervoor is het van belang vooral in gesprek te gaan met de mantelzorgers.

Zij kunnen bij 1.Hoorn terecht via een aanvraag maar ook op de open spreekuren. De gemeente willen mensen ook helpen om langer thuis te kunnen blijven wonen, zie ook www.lekkerblijvenwonen.nl.

Ook om mantelzorgers het makkelijker te maken, bijvoorbeeld respijtzorg (tijdelijke professionele zorg om de mantelzorg te ontlasten) ontvangt. Zorg verlenen doen we nog niet zo lang, we moeten ook wennen. Nu vooral proberen en leren.

Vragen: Wat zijn de zorgen van de wethouder als het gaat om verdubbeling van het aantal dementerenden? Hoe gaan we als samenleving organiseren dat we dementerenden in de samenleving opnemen?

Het is belangrijk dat we begrip krijgen voor elkaar. Inzicht in dat het er is en dat ze weten waar ze terecht kunnen. Gemeente geeft dementie echt absoluut prioriteit. Hoeveel WMO gelden geeft de gemeente uit? Zit vooral in huishoudelijke hulp. Het is voor de gemeente geen geldprobleem.

Hoeveel dagbesteding is er beschikbaar: o.a. De Hoge Hop: 24 mensen dagbesteding, zorgboerderijen. Gemeente is altijd bereid om initiatieven te stimuleren.

Vraag van de voorzitter aan de vertegenwoordigers in de zaal: Waar liggen de uitdagingen voor gemeente Hoorn?

Peter Peerdeman van VOC Hoorn. Hij heeft een bijzondere maand gehad, zijn schoonvader is overleden. Complimenten aan al die hardwerkende mensen in de zorg die voor deze mensen zorgen. Er is geld vanuit het ministerie vrijgemaakt om personeelstekort te compenseren. Ook overkoepeling door organisatie SIGRA om mensen te werven. Advies is om ieder raadslid te koppelen aan een zorgverlener of cliënt om te zien wat voor rompslomp van administratieve lasten zij ervaren.

Joke van der Meij van Hoorn Lokaal: Nodig is de input van deskundigen. Wij horen graag vanuit het veld wat we nog meer kunnen doen. De professionals zijn aan zet.

Jeroen van der Veer van Sociaal Hoorn: Ik sluit mij aan bij de voorgaande sprekers: iedereen heeft wel te maken gehad met dementie in zijn omgeving. Maar het hoeft niet allemaal te lang te duren bij aanvragen. Waarom geven we de zorgverleners geen budget? Zet professional in hun kracht, vanuit eigen professionaliteit.

Vraag: Hoe pak je het aan als je het bij buren signaleert?
Als dementie is gesignaleerd, dan is er een casemanager aangesteld. Deze zal zijn/haar best doen om alle mogelijkheden te onderzoeken.
Wat kan beter?
Selami Yuksel, beleidsadviseur gemeente, die het dementiebeleid coördineert: ‘Hoorn is supergoed bezig, we zijn voorloper in de regio. De raad heeft dementie in 2015 serieus opgepakt.
In Hoorn hebben wij professionele en vrijwillige organisaties, zoals hier vanavond aanwezig die graag willen samenwerken. In 2018 hebben we als doel om meer de wijken in te gaan en het gesprek aan te gaan met de burgers.’

Arnica Gortzak van de PvdA wil dementie vooral benaderen vanuit de samenwerking met partijen. De wens is om op bijvoorbeeld het Werenfridus voorlichting te geven om mensen te enthousiasmeren voor de zorg.
Vraag: Wat is het verschil tussen voorlichting en training?
Voorlichting is in algemeen vogelvlucht, zoals vanavond. Training is meer dagdelen aan zorgprofessionals en vrijwilligersorganisaties, ook met acteurs.

Laeta Schermers deelt namens de bewonerscommissie RZNS speldjes uit van Alzheimer Nederland voor aandacht voor Dementie.

Arnoud Schaake bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en sluit de succesvolle en positieve bijeenkomst af en nodigt de bewoners uit voor de volgende wijkbijeenkomst op 29 maart 2018 over groenbeleid, 20 uur in wijkcentrum de Huesmolen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *