Tag: Groen

Groenvisie gemeente Hoorn

De concept-Groenvisie is af! In december 2018 heeft u samen met tientallen andere inwoners tijdens de Groenmiddag meegedacht over de inhoud en keuzes van ons groen. We zijn met u inbreng aan de slag gegaan. Afgelopen maanden hebben we hard gewerkt aan de invulling. Vol trots presenteren we nu het ontwerp voor de Groenvisie met […]

Verslag wijkbijeenkomst Risdam Zuid en Nieuwe Steen van 29 maart 2018

De voorzitter van RZNS, de heer Arnoud Schaake, opent de bijeenkomst en verwelkomt de aanwezige bewoners en belangstellenden bij de wijkbijeenkomst met als thema ‘Groen in de wijk’. Drie inleiders hebben wij voor deze avond uitgenodigd. Kees Vlaar van Stichting Stadslandbouw Hoorn Begint met zijn inleiding over het gestarte bijenlint, welke Stadslandbouw promoot in de […]