Reactie op falend beleid

Hoorn, 2 mei 2014.

Geacht college,

Met een gevoel van teleurstelling en verontwaardiging heeft het Overleg Leefbaarheid Risdam-Zuid/Nieuwe Steen kennis genomen van de brief van het college van 15 april jl. aan de bewoners rondom de Risdammerhout. In deze brief kondigt u aan dat de nieuwe nachtopvang en het sociaal pension op het Dampten 18 niet voor de afgesproken datum gereed zijn en dat niet eerder dan 1 januari 2015 begonnen kan worden met de opvang op de nieuwe locatie.

Wij kunnen ons niet voorstellen, dat in een tijd, waarin de bouwwereld zit te springen om werk, er geen sluitende afspraken te maken zijn om een klus als de verbouw van het pand aan het Dampten, binnen een bepaalde periode af te ronden. Wij krijgen de indruk dat er onvoldoende regie is gevoerd, terwijl iedereen doordrongen was van de noodzaak om voor de zomer dit probleem op te lossen. Opnieuw is gebleken, dat het makkelijker is een belofte te doen, dan een belofte na te komen, zeker met de verkiezingen in zicht. U zag toch al ruim van te voren, dat de afronding van de bouwkundige aanpassingen niet voor de afgesproken datum haalbaar was.

Waarom wacht u tot 14 dagen voor de afgesproken datum met het informeren van de bewoners? Waarom neemt u geen contact op met het Overleg Leefbaarheid Risdam-Zuid/Nieuwe Steen en waarom communiceert u niet in een eerder stadium over de gang van zaken? Waarom kiest u ervoor om binnenkort een inloopavond te organiseren met het doel om bewoners in een individueel gesprek gerust te stellen, in plaats van een open discussie over dat wat er gebeurd is en waarbij u uw plannen kunt ontvouwen met betrekking tot de situatie in het park.

Het Overleg Leefbaarheid RZNS stelt voor om het gesprek aan te gaan, waarbij wij de volgende maatregelen voorstaan:

1. Maak van de Risdammerhout geen openbare kroeg voor mensen met een alcoholprobleem en niet te vergeten de jongeren van onder de 18 jaar die alcoholische dranken komen nuttigen en vernielingen aanrichten in het park.

2. Verscherp het toezicht in het park.

3. Bied overdag voldoende activiteiten aan.

4. Maak de Risdammerhout aantrekkelijk voor iedereen. Een plan daartoe zullen wij u binnenkort aanbieden.

Een afschrift van deze brief is gestuurd naar de leden van de raad.

Met vriendelijke groeten,

Namens de Agendacommissie van het Overleg Leefbaarheid Risdam-Zuid/Nieuwe Steen

M. van Rijswijk

(secretaris)