onze wijk delen

De naam Risdam stamt af van de naam Rijsdam, een historische waterloop langs het Keern. Ook het noordelijke deel van het Keern zelf werd vroeger Rijsdam genoemd. De naam Keern is ontleend aan de vlucht van de Kennemers, die na een aanval op de stad (die partij gekozen had voor Filips van Bourgondië) tot Wognum achtervolgd werden. Een ander historische element in de wijk wordt gevormd door de Medemblikkertrekvaart, die dwars door de wijk loopt.

Dit gebied, waar ooit koeien graasden en fruitbomen groeiden, is opgedeeld in drie wijken: Risdam-Zuid, Risdam-Noord en de Nieuwe Steen. In deze wijken wonen nu totaal zo’n 20.000 mensen. De bebouwing is afwisselend en voornamelijk laag. Er is volop speelruimte voor kinderen. Het hart van het gebied is “De Huesmolen”, een groot wijk- en winkelcentrum met bibliotheek, sportzaal en elke woensdag markt. Wijkactiviteiten vinden ook plaats in buurtcentrum “De Cogge” in Risdam-Noord en het Wijkcentrum “De Huesmolen” in Risdam-Zuid. In de wijk Nieuwe Steen bevinden zich woningen, kantoren, het stadhuis, het politiebureau en locaties voor voortgezet onderwijs. Tevens is in Risdam-Noord sporthal “De Opgang” te vinden.

In de Risdam ligt een park, de Risdammerhout en het winkelcentrum De Huesmolen. Aan de zuidkant van de wijk ligt op de plaats van het oude bedrijventerrein Van Aalstweg Hof van Hoorn, voorheen Run Shopping Centre. Aan de rand van de wijk wordt het sport- en recreatiepark de Blauwe Berg uitgebreid met een hotel/casino, een bioscoop en mogelijk een dancing/discotheek.

In 1971 werd in Risdam-Zuid begonnen met de bouw van huizen.

De wijk Nieuwe Steen is de kleinste nieuwbouwwijk in het geografische centrum van de gemeente Hoorn en gebouwd in de jaren tachtig. De Naam Nieuwe Steen is een afgeleide van de Roode Steen. In vroegere tijden speelde het besturen van de stad Hoorn zich af rondom het plein van de binnenstad: Roode Steen geheten.

Toen het gemeentebestuur in de jaren zeventig verhuisde naar de huidige locatie leek het een goede gedachte om iets van de oude luister door te laten klinken in de naam van het nieuw bestuurlijk centrum. De naam is bedacht door de toenmalige wethouder Jan Fit.

De planning van de nieuwbouwwijk De Nieuwe Steen maakte deel uit van het structuurplan Groot Hoorn 1976. Dit hield in dat groeikern Hoorn een goed bereikbare locatie nodig had om ruimte te kunnen bieden aan scholen, overheidsgebouwen, kantoren en wonen.

Dwars door de Nieuwe Steen loopt het spoorlijntje van de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik. De rails snijden het gebied doormidden in een westelijke en een oostelijke helft. Het westelijke deel bestaat uit een tweetal sportaccomodaties en een bedrijven- en kantorencomplex, enkele met een daaraan verbonden woonfunctie. Hier is ook het Gemeentehuis en het politiebureau gevestigd. Het Oostelijk deel bestaat uit woningen, een tweetal scholengemeenschappen voor voortgezet-/hogeronderwijs, een dansschool/partycentrum en enige bedrijfigheid.

Dit gebied ligt als het ware ingeklemd tussen het spoorlijntje en de Blokmergouw, Oostergouw en de Provinciale weg. Dit zij gebiedsontsluitingswegen en verwerken dus een groot verkeersaanbod.

Tussen de snelweg A7, Provincialeweg, Bobeldijkerweg en het Keern-Noord ligt het gebied De Blauwe Berg.

“De Blauwe Berg” in Hoorn is een nieuwbouwontwikkeling die aan iedere inwoner van Hoorn veel te bieden heeft. Zowel qua wonen als qua ontspannen. Hier bevinden zich al het Westfries-Archief, het Missie Huis, onderwijsinstelling en diverse sportfaciliteiten.

De eerste resultaten kent u inmiddels; De Westfries (de ijsbaan), alsmede eengezinswoningen, twee-onder-één-kap woningen en appartementen zijn gerealiseerd. Ook zijn er bouwkavels waarop men zelf vrijstaand kan bouwen. Deze worden momenteel uitgegeven.

Ten behoeve van de ontsluiting van dit gebied is een turborotonde en de Westfriese Parkweg aangelegd.

Maar er volgt meer; Bijvoorbeeld een uitgaanscentrum met onder andere een dancing/discotheek (gaat voorlopig niet door), een casino/speelhal en een bioscoop. Ook komt er een hotel en wordt er een park aangelegd. De bouw van het hotel met bioscoop en casino/speelhal is inmiddels begonnen.