Geen bezwaar’ plan Nieuwe Steen

Vanuit het NHD, van verslaggever Jaap Stiemer.

Protest vanuit wijk tegen appartementencomplex blijft

De kans is groot dat de Hoornse politiek binnenkort goedkeuring geeft aan de bouw van zestig huurappartementen in de wijk Nieuwe Steen. De appartementen worden de eerste huurwoningen in deze wijk. Daar leven bezwaren tegen het plan.

Precies een jaar geleden gaf de Hoornse raad al een ’verklaring van geen bedenkingen’, zoals dat heet. Maar daar kon bezwaar tegen gemaakt worden en dat gebeurde dan ook. Vrijwel alle omwonenden dienden gezamenlijk een bezwaarschrift in en daarover wordt op 18 september in de algemene raadscommissie gesproken.

De woningen worden, als de politiek akkoord gaat, door Intermaris gebouwd op de plek waar nu nog een schoolgebouw staat dat door scholengemeenschap Copernicus werd gebruikt. Op dit moment wordt dat antikraak verhuurd. Er staat ook een gymzaal op het terrein.

Vanuit de politiek is vooral door de Fractie Tonnaer bezwaar gemaakt tegen de manier waarop het pand door de gemeente werd doorverkocht aan Intermaris. De fractie vindt dat het gebouw behouden moet blijven voor het onderwijs. Een meerderheid van de politiek was vorig jaar positief over het plan.

Rijtjeswoningen

Bewoners van de Saffier en de Smaragd, die rechtstreeks te maken krijgen met het plan, zijn op zich niet tegen woningbouw op deze plek, maar wel tegen de omvang van het plan. Deze zou volgens de bezwaarmakers gelijke tred moeten houden met de rijtjeswoningen aan de Saffier en met de Koninkrijkszaal van de Jehova’s Getuigen, die aan de andere kant van het schoolgebouw staat. ,,Het plan dat er nu ligt wordt een puist in de buurt, dat is ons grootste bezwaar’’, zegt Nanne de Vries namens de bezwaarmakers. ,,Het is een prachtige plek om iets te doen, maar dat zou laagbouw moeten zijn die past in de omgeving.’’

In de Nieuwe Steen staan vooral veel woningen die zijn gebouwd met een lichtgekleurde steen en de bezwaarmakers vinden de rode baksteen waarin het plan nu zou moeten worden uitgevoerd niet passen in de wijk.

Volgens de 120 bezwaarmakers is de wijk gebouwd als wijk met koopwoningen en zou dat zo moeten blijven.

Intermaris wil er zestig sociale huurwoningen bouwen, iets waaraan in Hoorn groot gebrek is. Ook binnen de Hoornse politiek is de roep om meer sociale huurwoningen groot.

De commissievergadering wordt dinsdag om 20 uur gehouden in het stadhuis, het onderwerp staat als eerste op de agenda.

Foto’s: Intermaris.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *