Denk op de Groenmiddag verder mee over ons groen!

Denk verder mee over ons groen! Tijdens de Groenmiddag op zaterdag 15 december 2018 van 13.00 tot 17.00 uur in het Clusius College.

Inwoners, raadsleden en medewerkers van de gemeente Hoorn gaan samen aan de slag met het uitwerken van de groenvisie. Er zijn themasessies over onder meer bomen, het gebruik van groen, maar ook duurzaamheid en groenadoptie.
Inwoners, gemeenteraad en college van Hoorn werken samen aan een Groenvisie voor Hoorn. In de Groenvisie maken we keuzes voor het beheer, onderhoud, inrichting en gebruik van groen. 1850 inwoners dachten in oktober 2018 op straat en online mee over hun openbaar groen via een enquête. Ook is er met maatschappelijke organisaties gesproken die actief zijn in het groen.

Groenmiddag

Op de Groenmiddag lichten we de resultaten uit de enquête toe en gaan we aan de hand van acht thema’s de groenvisie verder vormgeven. In interactieve sessies gaan we verdiepende gesprekken voeren over onder meer bomen, gebruik van groen, duurzaamheid en groenadoptie. Wat willen we bereiken over tien jaar en wat is daarvoor nodig? Lees meer over de resultaten en thema’s op de pagina Groenvisie.

Aanmelden

Inwoners van Hoorn hebben dus een unieke kans om mee te denken over de toekomst van het groen in Hoorn, waar we allemaal dagelijks gebruik van maken. Iedereen is van harte welkom op de Groenmiddag! Meld je aan op de pagina van de gemeente:

Aanmelden Groenmiddag

Met de opbrengst van de Groenmiddag gaan we vervolgens de eerste versie van een Groenvisie voor de stad opstellen. De gemeenteraad stelt de visie in 2019 vast.

Programma Groenmiddag

13.00 uur Inloop
13.30 – 14.00 uur Opening door wethouder Simon Broersma, Stadsbeheer, en toelichting op programma. Terugkoppeling resultaten enquête door Cyber.
14.00 – 14.45 uur Bespreking van de thema’s in lokalen deel 1
14.45 – 15.00 uur Pauze
15.00 – 15.45 uur Bespreking van de thema’s in lokalen deel 2
15.45 – 16.15 uur Gezamenlijke afronding
16.15 – 17.00 uur Afsluiting met hapje en drankje

 

Bron: Gemeente Hoorn

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *