Categorie: nieuws uit de kranten

papieren kranten en digitale kranten

“Terughoudend naar media”

Uit het Noord Hollands Dagblad: Het Hoornse college wil dat de bij het Missiehuis betrokken partijen ’terughoudend’ worden in hun communicatie via de media. NHD bracht naar buiten dat het Ida Gerhardt College (IGA), een middelbare school, plannen heeft zich te vestigen in het Missiehuis (eigendom van De Nijs). Dit leidde tot onvrede bij verschillende […]

Ook sociale huur in woongebouw Keern

Van NHD verslaggever Eric Molenaar Vastgoedondernemer Pierre Komen heeft het pand van De Egel Banden gekocht. Hij wil op deze plek – op de hoek Keern-Provincialeweg, tegenover het Kopgebouw van het Hof van Hoorn – een appartementengebouw van zeven lagen laten neerzetten. Het is zijn bedoeling om zo’n dertig procent van de appartementen als sociale […]

Akkoord school en Missiehuis

De School voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO) heeft een akkoord bereikt met ontwikkelaar De Nijs, de eigenaar van Het Missiehuis. De stichting zal in 2019 een Ida Gerhardt Academie openen: een kleinschalige school voor havo en vwo. In en rond het Missiehuis komen, naast de school, ook 109 appartementen en horeca. De school komt aan de […]

Aldi in oude postkantoor Huesmolen?

Van de NHD verslaggever De Aldi heeft bij de ge­meen­te Hoorn een ver­zoek neer­ge­legd om zich te mo­gen ves­ti­gen op de plek van het post­kan­toor in de Hues­mo­len in Hoorn. B en W heb­ben aan het su­per­markt­be­drijf la­ten we­ten hier­aan geen me­de­wer­king te ver­le­nen. Ook op een an­de­re plek in het win­kel­cen­trum ziet het col­le­ge […]

Missiehuis Hoorn eind 2020 klaar

De gemeenteraad van Hoorn heeft het bestemmingsplan van het Missiehuis aan de Blauwe Berg vastgesteld. Eigenaar De Nijs Projectontwikkeling BV gaat nu een definitief ontwerp maken. Het Missiehuis moet een bijzondere woonplek worden, met een horecazaak in de kapel. Op het terrein komen vier nieuwe woongebouwen met meer dan 100 appartementen. De Nijs wil de […]

Sneller winkels op Hof van Hoorn

Op het Hof van Hoorn kunnen zich sneller winkels vestigen die zaken als fietsen, dierbenodigdheden en sportartikelen verkopen. Een eerste aanvraag is al in behandeling: ’diersuper’ Jumper wil zich er vestigen. Deze aanvraag was voor het college van B en W recent ook reden om een besluit te nemen dat het mogelijk maakt grootschalige detailhandel […]