Verslag Wijkbijeenkomst 22 Mei 2014

Verslag Wijkbijeenkomst Overleg Leefbaarheid Risdam Zuid en Nieuwe Steen van 22 mei 2014 De voorzitter, de heer Arnoud Schaake, opent de bijeenkomst en verwelkomt de ca. 35 aanwezigen bij de…

Reactie op falend beleid

Hoorn, 2 mei 2014. Geacht college, Met een gevoel van teleurstelling en verontwaardiging heeft het Overleg Leefbaarheid Risdam-Zuid/Nieuwe Steen kennis genomen van de brief van het college van 15 april…

Uitstel verplaatsing opvang dak- en thuislozen

De gemeente Hoorn, Bureau Jeugd, Onderwijs en Samenleving heeft namens het College een brief gestuurd aan de omwonenden omgeving Scheerder. Hierin staat, dat de extra nachtopvang NIET zal sluiten op…

Extra dagopvang dak- en thuislozen

De tijdelijke extra nachtopvang aan de Scheerder in de Risdam blijft tot uiterlijk 1 mei 2014 open. Ook komt er geld voor extra dagopvang en voor de veiligheid in de…

College wil tijdelijke nachtopvang uiterlijk 1 mei 2014 sluiten

Het college wil de tijdelijke extra nachtopvang tot uiterlijk 1 mei 2014 openhouden, en daarna sluiten. Ook willen B en W voor dakloze zorgmijders dagopvang op vrijdagochtend realiseren. Het college…

Oplossing overlast Risdammerhout

De Hoornse raad wil dat het college snel met een oplossing komt voor de overlast door dak- en thuislozen in de Risdammerhout. De komst van de tijdelijke nachtopvang van dak-…

Overlast dak- en thuislozen (reactie van een buurtbewoner)

Met interesse heb ik de (ongedateerde) brief van locoburgemeester Louwman gelezen over de (toenemende) overlast in onze buurt. Volgens mij was dit de eerste brief over dit onderwerp aan de…

Verlenging nachtopvang Scheerder

De tijdelijke nachtopvang aan de Scheerder blijft in ieder geval tot november 2013 open. Dat besloot de Hoornse raad unaniem op dinsdag 2 juli 2013. De raad trekt hiervoor bijna…

Wethouder Louwman verantwoordelijk voor dossier dak- en thuislozen

Het college heeft besloten wethouder Louwman verantwoordelijk te maken voor het dossier dak- en thuislozen. Het dossier is door wethouder Ruppert overgedragen aan wethouder Louwman. In de gemeenteraad van oktober…