Categorie: Van het BewonersOverleg

Zo lang mogelijk zelfstandig …tegen welke prijs?

Op donderdag 13 februari organiseert het bewonersoverleg Risdam-Zuid/Nieuwe Steen een wijkbijeenkomst met het onderwerp ‘Zo lang mogelijk zelfstandig….tegen welke prijs? De bijeenkomst vindt plaats in wijkcentrum de Huesmolen, Aanvang 20.00 uur. Ouderen en mensen met een handicap willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Het aantal ouderen neemt toe, maar groeien de voorzieningen om dit […]

Uitnodiging Wijkbijeenkomst donderdag 22 november 2018

Bewonersoverleg over zelfstandig wonen en vrijwilligerswerk Op donderdag 22 november organiseert het bewonersoverleg Risdam-Zuid/Nieuwe Steen een wijkbijeenkomst over technische ondersteuning bij het zelfstandig wonen en vrijwilligerswerk in de wijk. De bijeenkomst begint om 20 uur en vindt plaats in wijkcentrum de Huesmolen. De meeste mensen willen graag op een comfortabele wijze zo lang mogelijk zelfstandig […]

Uitnodiging bewonersbijeenkomst 22 februari 2018

Burenhulp bij dementie Op donderdag 22 februari om 20.00 uur organiseert het bewonersoverleg Risdam-Zuid/Nieuwe Steen een wijkbijeenkomst in wijkcentrum de Huesmolen over de vraag hoe om te gaan met medebewoners die lijden aan geheugenverlies en beginnende dementie. Tijdens deze bijeenkomst besteedt het bewonersoverleg aandacht aan de vele vragen die daarover leven. Welke maatregelen nemen instellingen […]

Meer groen in de wijk

Tijdens de bewonersbijeenkomst van 13 april j.l. hebben wij met de bewoners overleg gevoerd over de noodzaak om meer groen in de wijk te realiseren. Daarbij hebben we geconstateerd dat de verstening van zowel de openbare ruimte als van de vervanging van groen in de privétuinen negatieve gevolgen heeft voor de natuur en de leefbaarheid […]

Uitnodiging Bewonersbijeenkomst 23 februari 2017

Op donderdag 23 februari organiseert het bewonersoverleg Risdam-Zuid/Nieuwe Steen een bewonersbijeenkomst over nieuwe technische ontwikkelingen om het mogelijk te maken dat mensen veilig zelfstandig kunnen wonen. Hanneke Bonfrer van de Omring houdt een presentatie over voorzieningen die mensen thuis nodig hebben. Deze hulpmiddelen worden gedemonstreerd. Een korte film toont u een blik op toekomstige ontwikkelingen, […]

Wijkbijeenkomst op donderdag 29 september 2016

Op donderdag 29 september organiseert het wijkoverleg Risdam-Zuid/Nieuwe Steen een wijkbijeenkomst over het onderwerp: Veiligheid. De volgende thema’s staan centraal: Hoe veilig voelen de bewoners in de wijk zich? Reageren politie en gemeente in voldoende mate op klachten van overlast. Welke rol hebben bewoners om de veiligheid in de wijk te bevorderen?  De bijeenkomst begint met […]

Bewonersbijeenkomst 21 april 2016 wijkcentrum De Huesmolen

Wijkoverleg Risdam-Zuid / Nieuwe Steen organiseert op donderdag 21 april 2016 om  20 uur een bewonersbijeenkomst met als onderwerp zelfstandig wonen en deze vindt plaats in het wijkcentrum De Huesmolen. De meeste mensen willen zo lang mogelijk hun zelfstandigheid behouden. De vraag is of de voorzieningen in de wijk Risdam-Zuid/ Nieuwe Steen in voldoende mate hierop […]