Bewonersparticipatie nieuwe stijl in Risdam-Zuid

Op donderdagmiddag 25 november 2021 organiseert bewonersoverleg    Risdam-Zuid/Nieuwe Steen een bijeenkomst over de toekomst van de bewonersparticipatie in de wijk. De aanvang is 16.00 uur. Plaats: Wijkcentrum de Huesmolen, Huesmolen 60…

Bewonersoverleg start activiteiten

Door de beperkingen als gevolg van het corona-virus zijn de leden van de agendacommissie al maanden niet bij elkaar geweest. Gelukkig zijn de maatregelen versoepeld, zodat we elkaar weer in…

In memoriam Corry de Krijger

  Met veel verdriet hebben wij kennisgenomen van het overlijden van Corry de Krijger, lid van de agendacommissie van bewonersoverleg Risdam-Zuid/Nieuwe Steen . Corry was bijna 20 jaar zeer betrokken…

Programma wijkbijeenkomst 22 februari 2018

Op donderdag 22 februari om 20.00 uur organiseert het bewonersoverleg Risdam-Zuid / Nieuwe Steen een wijkbijeenkomst in wijkcentrum de Huesmolen. Het programma voor deze avond: Wat doet Dorcas Hulp en…

Uitnodiging Bewonersbijeenkomst donderdag 28 september 2017

Bewonersoverleg Risdam-Zuid/Nieuwe Steen organiseert op donderdag 28 september een bijeenkomst over de Islam en wordt gehouden in wijkcentrum De Huesmolen. De bewonersbijeenkomst begint om 20.00uur. Wat geloven onze nieuwe buren?…

Nieuwe naam, nieuwe logo

2015 is afgesloten en het Overleg Leefbaarheid Risdam-zuid & Nieuwe Steen wenst iedereen een goed en vooral gezond 2016. Met het nieuwe jaar is ook besloten om onze naam aan…

Wandeling door de Risdammerhout op zaterdag 18 april

Op zaterdag 18 april organiseert het Wijkoverleg Risdam-Zuid/Nieuwe Steen een wandeling door de Risdammerhout. Doel van de wandeling is om samen met belangstellenden en buurtbewoners de betrokkenheid bij het stadspark…

Tekst inspraak bij algemene raadscommissie betreffende arbeidsmigranten van het Overleg Leefbaarheid Risdam-Zuid en Nieuwe Steen

Geachte leden van de gemeenteraad, geachte dames en heren, Namens het Overleg leefbaarheid Risdam-Zuid/Nieuwe Steen zou ik graag een aantal opmerkingen willen plaatsen met betrekking tot het voornemen van het…

Mooi Risdam-zuid

Begin Jaren 70 van de vorige eeuw is de gemeente Hoorn begonnen met het uitbreiden van het woongebied aan de noord kant van de provinciale weg. De gemeente had hier…

Reactie op falend beleid

Hoorn, 2 mei 2014. Geacht college, Met een gevoel van teleurstelling en verontwaardiging heeft het Overleg Leefbaarheid Risdam-Zuid/Nieuwe Steen kennis genomen van de brief van het college van 15 april…