Categorie: Berichten van het Overleg

Het BewonersOverleg probeert op te letten dat alles in de wijken eerlijk verloopt en doet daar dan ook bericht van geven

Verslag wijkbijeenkomst Risdam Zuid en Nieuwe Steen van 29 maart 2018

De voorzitter van RZNS, de heer Arnoud Schaake, opent de bijeenkomst en verwelkomt de aanwezige bewoners en belangstellenden bij de wijkbijeenkomst met als thema ‘Groen in de wijk’. Drie inleiders hebben wij voor deze avond uitgenodigd. Kees Vlaar van Stichting Stadslandbouw Hoorn Begint met zijn inleiding over het gestarte bijenlint, welke Stadslandbouw promoot in de […]

Uitnodiging wijkbijeenkomst 29 maart 2018 Risdam-Zuid/Nieuwe Steen

Op donderdag 29 maart a.s. om 20.00 uur organiseert Bewonersoverleg Risdam-Zuid / Nieuwe Steen een bijeenkomst over de ‘Groene Wijk’. Deze bewonersavond vindt plaats in wijkcentrum de Huesmolen. Tijdens deze bijeenkomst wil het bewonersoverleg met u van gedachten wisselen over de vraag, hoe bewoners en gemeente de wijk groener kunnen maken. Het gaat hierbij zowel […]

Programma wijkbijeenkomst 22 februari 2018

Op donderdag 22 februari om 20.00 uur organiseert het bewonersoverleg Risdam-Zuid / Nieuwe Steen een wijkbijeenkomst in wijkcentrum de Huesmolen. Het programma voor deze avond: Wat doet Dorcas Hulp en Ontwikkeling?  Presentie wordt gehouden door Frans Koedijk van de Dorcas organisatie. De volgende presentatie wordt gehouden door Addy de Mooij van Geriant, hulpverlenersorganisatie bij dementie. […]

Uitnodiging bewonersbijeenkomst 22 februari 2018

Burenhulp bij dementie Op donderdag 22 februari om 20.00 uur organiseert het bewonersoverleg Risdam-Zuid/Nieuwe Steen een wijkbijeenkomst in wijkcentrum de Huesmolen over de vraag hoe om te gaan met medebewoners die lijden aan geheugenverlies en beginnende dementie. Tijdens deze bijeenkomst besteedt het bewonersoverleg aandacht aan de vele vragen die daarover leven. Welke maatregelen nemen instellingen […]

Meer groen in de wijk

Tijdens de bewonersbijeenkomst van 13 april j.l. hebben wij met de bewoners overleg gevoerd over de noodzaak om meer groen in de wijk te realiseren. Daarbij hebben we geconstateerd dat de verstening van zowel de openbare ruimte als van de vervanging van groen in de privétuinen negatieve gevolgen heeft voor de natuur en de leefbaarheid […]