Brief Booster Gemaal Blokmergouw

Aan ;
Omwonenden te bouwen
Booster Gemaal Blokmergouw

Datum
1 juni 2018

Geachte heer/mevrouw,

De gunning voor de bouw van het boostergemaal Blokmergouw is verleend aan Friso Civiel Sneek door opdrachtgever HHNK. Het gemaal draagt bij aan het zuiveren van uw afvalwater en verpompt het afvalwater naar de rwzi Wervershoof.

Het project is intussen opgestart. Zo is in onlangs door Friso Civiel een inmeting van de bestaande leiding en situatie gedaan. Ook heeft u kunnen zien dat de benodigde kap van de bomen voor start van het broedseizoen heeft plaatsgevonden.

Planning komende tijd.

Vanaf maandag 4 juni wordt het voetpad afgesloten, de bouwplaats ingericht en afgeschermd. Aansluitend zal er in die week een stuk asbest leidingwerk worden vervangen door een tijdelijke stalen leiding. Vanaf 11 juni vindt er twee weken heiwerk aan de bouwkuip en palen plaats, daarna starten de beton- en bouwwerkzaamheden.

Het streven is dat het project in zijn geheel voor de kerst van dit jaar gereed is.
Mogelijk overlast komende tijd.

Wij doen ons uiterste best de overlast tot het minimum te beperken. Daarvoor treffen wij diverse maatregelen. Hinder van de werkzaamheden is echter niet volledig uit te sluiten.

Vanaf maandag 11 juni is het fietspad in verband met het heiwerk voor drie weken afgesloten. Er wordt een omleiding over de Nieuwe Steen aangegeven. Bovendien zal er tijdens de schoolspits een verkeersregelaar bij het inrit van het fietspad bij de Koningrijkzaal aanwezig zijn om te voorkomen dat er toch van twee kanten fietsers over het te smalle fietspad gaan rijden.

Daarnaast zult u in de twee weken dat het heiwerk plaatsvindt enige geluidsoverlast merken. We doen ons best de periode van afsluiting en geluid zo beperkt mogelijk te houden.

De verwachting is dat u daarna, behoudens het trekken van de damwand in het najaar (ca 2 dagen),
weinig overlast zult hebben van de bouw van het gemaal.

Inloop uur.

Vanaf start uitvoering is er wekelijks een inloopuur mogelijk. Dit is op afspraak en zal in de keet van Friso Civiel plaatsvinden.

Meer informatie.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, verwijzen wij (het bewonersoverleg) naar de oorspronkelijke brief die als bijlage is toegevoegd in dit bericht.

Booster Gemaal Hoorn nieuwbrief 1

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *