Brief aan het college van Hoorn over het kappen van bomen

Geacht college,

Geachte leden van de raad,

Vertegenwoordigers van de bewonersoverleggen in Hoorn, aanwezig tijdens de gezamenlijke bijeenkomst van 22 september in wijkcentrum ’t Slot spreken hierbij zorg uit over het kappen van veel bomen in onze stad.

Zoals recent weer gebleken is , worden de zomers warmer als gevolg van de klimaatverandering. Vooral in stedelijke gebieden met weinig groen is de temperatuur hoger dan in die gebieden waar veel groen aanwezig is. Groene wijken zijn in de zomer koeler dan wijken waar het vele steen gaat fungeren als een kachel, waardoor zelfs in de nacht de temperaturen hoog blijven. Ruime aandacht voor en uitbreiding van groenvoorzieningen zal de komende jaren nodig zijn. Meer groen leidt tot verkoeling in de zomer en bevordert de afwatering tijdens de steeds heviger wordende regenval. Groene wijken bevorderen de gezondheid van mensen. En natuurlijk niet in de laatste plaats is het planten van meer bomen en andere groenvoorzieningen noodzakelijk om de CO2 uitstoot te bestrijden. Het zijn veelal argumenten die bekend zijn. Maar als zo vaak is het belijden makkelijker dan het doen….

Op verschillende plekken in de stad worden bomen omgehakt. Veelal zijn hiervoor redelijke argumenten aan te voeren. Oud, te dicht bij de woningen. Voor iedere boom die verdwijnt,

wordt een nieuwe boom geplant. Maar wat we terug krijgen zijn vaak dunne stammetjes met een gering volume aan groen. Naar onze mening leidt het kappen van bomen tot vermindering van het volume aan groen.

Wat wij van u vragen is:

* Wees zeer kritisch bij het besluit om bomen te kappen. Als het toch nodig is, plant een boom met enig volume terug

* Ga meer uit van algemeen belang. Soms bekruipt ons het gevoel dat burgers ten onrechte een boom in hun nabijheid kwijt willen, waarbij het privébelang prevaleert boven het algemeen belang

* Het groen beter onderhouden en in overleg met de bewoners

* Ontwikkel een ambitieus uitvoeringsplan om het aantal bomen en struiken uit te breiden

* Ga met andere gemeenten in West Friesland in gesprek om ook in de regio meer recreatief groen en een uitbreiding van natuur te realiseren. De natuur in de regio is belangrijk voor de recreatie van burgers uit Hoorn.

Wij verzoeken u om een ambitieus groenbeleid te voeren, waarbij naast de gemeentelijke overheden ook de instellingen en organisaties hun bijdrage kunnen hebben.

Graag nodigen wij een vertegenwoordiger van het college uit om samen met vertegenwoordigers van de bewonersoverleggen een fietsronde te houden in elke wijk om met elkaar na te gaan waar nieuwe groenvoorzieningen in verschillende vormen kunnen worden gerealiseerd.

Met vriendelijke groeten

De vertegenwoordigers van de bewonersoverleggen in Hoorn

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *