Bewonersparticipatie nieuwe stijl in Risdam-Zuid

Op donderdagmiddag 25 november 2021 organiseert bewonersoverleg    Risdam-Zuid/Nieuwe Steen een bijeenkomst over de toekomst van de bewonersparticipatie in de wijk.

De aanvang is 16.00 uur. Plaats: Wijkcentrum de Huesmolen, Huesmolen 60

Jarenlang heeft het bewonersoverleg geijverd om de betrokkenheid van bewoners te bevorderen en problemen in de wijk aan te kaarten bij de gemeente. Het blijkt dat het steeds moeilijker wordt om nieuwe mensen bij  het bewonersoverleg te betrekken. De leden van de agendacommissie hebben de indruk dat de huidige vorm van participatie niet meer aanspreekt. Bewoners zijn niet minder betrokken, maar anders, kleinschaliger, buurtgerichter met meer eigen initiatief en zelfwerkzaamheid. Tijd dus om de bakens te verzetten.

We nodigen bewoners van de wijk Risdam-Zuid/Nieuwe Steen uit om met deagendacommissie van gedachte te wisselen over de toekomst van de bewonersparticipatie in de wijk.

Welke nieuwe vormen sluiten beter aan op de vragen die leven. We willen in ieder geval de website behouden en ook een aantal wijkgerichte activiteiten kunnen aanpakken zoals de verbetering van de groenvoorzieningen.

Mogelijk is een losser verband in de vorm van een wijknetwerk een oplossing.  We zijn erg benieuwd naar uw mening.

De bijeenkomst heeft ook een feestelijk karakter. Afscheid van het bewonersoverleg, betekent ook afscheid van de leden van de agendacommissie.

Wethouder Simon Broersma zal bij de bijeenkomst aanwezig zijn.

Bij het bezoek aan de bijeenkomst geldt de 1,5 meterregel en het dragen van eenmondkapje in de hal van het wijkcentrum is verplicht.

De QR code is niet nodig.

https://netwerkhoorn.nl/coronamaatregelen-stichting-netwerk

https://netwerkhoorn.nl/uploads/corona-protocol-wijkcentra-250921-1632401291.pdf

 

Namens de bewonerscommissie,

Arnoud Schaake, voorzitter