Bewonersbijeenkomst, donderdag 11-02-2016

Wijkoverleg Risdam/Nieuwe Steen organiseert op donderdag 11 februari een bewonersbijeenkomst over de Groene wijk. De bijeenkomst begint om 20 uur en vindt plaats in wijkcentrum De Huesmolen.

Het thema van de avond is de vraag, hoe de wijk Risdam-Zuid/Nieuwe Steen aantrekkelijker kan worden door op een verantwoorde manier om te gaan met de groenvoorzieningen en de natuur meer kansen te geven.
Ina Marbus, tuinambassadrice van de KNNV-afd.Hoorn/Westfriesland, vertelt over duurzaam tuinieren en legt verbindingen met het gemeentelijk groen. En een vertegenwoordiging van de gemeente gaat in op het huidige groenbeleid van de gemeente. Vrijwilligers van Stadslandbouw Hoorn lichten hun plannen toe om een nieuw project te beginnen achter het Risdamhuis, de nieuwe voorziening voor mensen met geheugen problemen.
Leerlingen van het Tabor (locatie d’Ampte) zijn druk bezig om een groot aantal nestkasten te maken. De kasten worden dit voorjaar opgehangen in de Risdammerhout. Hun docent Jan Pieter de Krijger vertelt hier meer over.
Voldoende ruimte voor kinderen in de wijk is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Zijn de bestaande speelvoorzieningen nog optimaal, waar zijn verbeteringen mogelijk. De plannen voor de realisering van het boostergemaal in de wijk leidde tot enige onrust bij bewoners. Wat is de stand van zaken op dit moment?
Zoals altijd kunnen bewoners tot slot van de bijeenkomst suggesties doen om het woonklimaat in de wijk te verbeteren. Koffie en thee worden gratis aangeboden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *