Alles wat aandacht krijgt groeit!

Samenwerken.

Om Hoorn en de wijk Risdam aantrekkelijker te maken hebben gemeente Hoorn, commissie Risdammerhout, DNOdoen en Stichting Actief Talent veel goede ideeën en nieuwe initiatieven op het gebied van samenwerken om de overlast aan te pakken.

Groei en bloei in de wijk Risdam.

Om Hoorn en de wijk Risdam aantrekkelijker te maken hebben gemeente Hoorn, commissie Risdammerhout, DNOdoen en Stichting Actief Talent de samenwerking gezocht. Na buurtoverleg op 8 mei 2014 is het idee ontstaan het Risdammerhoutpark aantrekkelijker maken door het op te pimpen, door het schoon te houden en door aanleg van bloemperken. De samenwerking tussen de verschillende organisaties en de wijk Risdam is er op gericht om meer kennis en begrip voor elkaar te krijgen. De commissie Risdammerhout neemt deel aan Parkoverleg (bewoners uit de wijk). De samenwerking start met het samen inzaaien van bloemperken in het park, dit staat gepland voor 2 juli, vanaf 9 uur.. Hierbij worden uiteraard de buurtbewoners uitgenodigd om hier, samen met de logés van DNOdoen deelnemers van REAKT en ActiefTalent, aan bij te dragen. Dit creëert een bloeiende samenwerking in de wijk.

Indien u een rol voor uzelf ziet en de mogelijkheden in de wijk wil benutten en versterken dan kunt u contact opnemen met mevrouw K. Breider via het emailadres; kirstenbreider@hotmail.com.