Leden

Functie Naam
Voorzitter Arnoud Schaake
Vice-voorzitter Bert van den Hoogen
Penningmeester Laeta Schermers
Secretaris Milja van Rijswijk
Webbeheerder Mike Montijn
Redactie Bert van den Hoogen
Lid DB Ton Wolke
Lid Cor van der Haagen
Lid Corry de Krijger
Lid Hans van Eeuwen
Lid Gerda Meertens
Lid Angelique Snoek
Lid Wilna Nikolaas
Lid Helen Vijber
Lid Annelies Verhoeve
Opbouwwerker Stichting Netwerk Astrid Hoogewoning