Leden

Functie Naam
Voorzitter Arnoud Schaake
Vice-voorzitter Bert van den Hoogen
Penningmeester Laeta Schermers
Secretaris Milja van Rijswijk
Webbeheerder Mike Montijn
Redactie Bert van den Hoogen
Lid DB Ton Wolke
Lid Cor van der Haagen
Lid Hans van Eeuwen
Lid Wilna Nikolaas
Lid Lida Paauw
Lid Helen Vijber
Lid Annelies Verhoeve
Opbouwwerker Stichting Netwerk Astrid Hoogewoning