Agenda Commissie

Doel van de Agendacommissie is het aansturen van het Overleg Leefbaarheid ter bevordering van de leefbaarheid en de veiligheid in de wijken. Binnen dit kader worden alle activiteiten verricht.

De Agendacommissie bereidt de bijeenkomsten van het Overleg Leefbaarheid voor en doet voorstellen voor wenselijke activiteiten.

De Agendacommissie vertegenwoordigt het Overleg Leefbaarheid naar buiten.

Gesprekspartners zijn vertegenwoordigers van Gemeentelijke Diensten, Politie en toezichthouders, woningcorporatie IntermarisHoeksteen en de Stichting Netwerk.

Indien dit wenselijk wordt geacht kunnen hierbij ook andere personen worden betrokken.