Aanpassing kruising Oostergouw/Nieuwe Steen

Ontwerp kruispunt Nieuwe Steen – Oostergouw
Waarom aanpassing van de kruising?
In de huidige situatie bestaat er bij weggebruikers onduidelijkheid over de voorrangssituatie op de fietsoversteek aan de kant van de Oscar Romero. Automobilisten vanaf de Nieuwe Steen, die rechtsaf slaan de Oostergouw op richting de Westerblokker, denken voorrang te hebben op recht doorgaande fietsers. Maar de fietsers denken juist voorrang te hebben op de afslaande automobilisten, omdat ze recht doorgaand zijn.
Wat gaat er veranderen?
Om duidelijkheid te scheppen wordt de fietsoversteek aan de kant van de Oscar Romero verwijderd. Het fietspad aan de andere kant van de Nieuwe Steen, tussen de Topaas en de Oostergouw, en de fietsoversteek over de Oostergouw worden verbreed zodat het mogelijk wordt om in twee richtingen te fietsen.
Uitvoering
Het is de bedoeling dat de werkzaamheden dit jaar uitgevoerd worden en waarschijnlijk al voor de zomervakantie. Voorafgaand aan de uitvoering van het onderhoud en de aanpassing van de kruising wordt de directe omgeving door de aannemer geïnformeerd. Als u nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u die stellen aan de heer S.Doeland,  verkeersdeskundige van de gemeente Hoorn.
Hij is bereikbaar via email gemeente@hoorn.nl of telefoonnr.0229–252200