Risdam is een deel van de stad Hoorn. Het is opgedeeld in drie wijken: Risdam-Zuid, Risdam-Noord en Nieuwe Steen. Er wonen anno 2015 ongeveer 20.000 mensen.

Risdam was een gebied waar voor 1970 vooral koeien graasden en fruitbomen groeiden. De naam Risdam duidt op een dam van rijshout in de historische waterloop langs het Keern. Ook het noordelijke deel van het Keern zelf werd vroeger Rijsdam genoemd. Een keern is een waterkering; in dit geval de binnendijk tussen de hoger gelegen zand- en kleigebieden van Zwaag (Oosterpolder) en de lager gelegen veengebieden rond de Kromme Leek van de Westerpolder. De binnendijk Rijsdam/Keern is rond 1320 aangelegd na enkele grote overstromingen. De naam Rijsdam komt voor op documenten uit 1406. Historische elementen in de wijk zijn het ontginningswater de Wijzend en de Medemblikkertrekvaart die dwars door de wijk loopt.

Een groot gedeelte van Risdam behoorde tot 1970 tot Zwaag. Van oorsprong was de grens tussen Zwaag en Hoorn de Kleine Wijzend, nu deels de Geldelozeweg. Het gebied werd door de gemeente onderverdeeld in de wijken Nieuwe Steen, Risdam-Zuid en Risdam-Noord. In 1971 nam de bouw een aanvang; de laatst gebouwde woningen in Risdam-Noord stammen uit eerste helft van de jaren 80.

In Risdam liggen enkele parken: de Risdammerhout, het wijkpark Risdam-Noord en de Blauwe Berg. Aan de zuidkant ligt op de plaats van het oude bedrijventerrein Van Aalstweg het runshopping centrum Hof van Hoorn. De winkelcentrums heten De Korenbloem & De Huesmolen. In Nieuwe Steen staat onder andere het stadhuis van Hoorn en het politiebureau.

Aan de rand van de wijk omvat het sport- en recreatiepark de Blauwe Berg onder andere: een wedstrijd-atletiekbaan, een ijsbaan (De Westfries), bioscoop (VUE Hoorn), hotel (Van der Valk) en is ruimte gereserveerd voor een dancing. Ook het Clusius College (agrarisch VMBO, MBO en HBO) is hier gevestigd. Voor het monumentale missiehuis Mill Hill wordt een bestemming gezocht.